Menu Zoeken

Welke risco’s zijn er?

De opbouw en uitbetaling van pensioen gaan over een heel lange periode. Vanaf de start van de opbouw tot de laatste pensioenbetaling kan wel eens 80 jaar zitten. In zo’n periode verandert de wereld, waardoor er risico’s kunnen ontstaan die uw pensioen bedreigen, zoals een (snelle) stijging van de levensverwachting, een lage rentestand of tegenvallende beleggingsresultaten. TPN probeert voorbereid te zijn op de risico’s die uw pensioen kunnen bedreigen.

Een (snelle) stijging van de levensverwachting heeft tot gevolg dat wij het pensioen langer moeten uitbetalen. Dit betekent dat het fonds meer geld moet hebben dan waar eerst op werd gerekend.

De rentestand beïnvloedt de waarde van de pensioenen. Pensioenuitvoerders maken van te voren een inschatting van het geld dat zij nodig hebben om de pensioenen te kunnen uitbetalen. Hoe lager de rente is, hoe meer geld TPN “in kas” moet hebben om later alle pensioenen te kunnen uitbetalen. Als de rente langdurig laag blijft, maakt dat de pensioenen dus duur.

Ook de beleggingsresultaten kunnen tegenvallen. Daarom zorgt TPN ervoor dat de beleggingen gespreid worden over meerdere beleggingssoorten. Winst op een belegging kan verlies op een andere belegging goedmaken. Een pensioenuitvoerder kan beleggingsrisico’s ook afdekken. Daar zijn wel kosten aan verbonden.

Er zijn meer risico’s waar TPN rekening mee moet houden om uw pensioen zo goed mogelijk te beschermen. TPN moet die risico’s dus letterlijk “managen”. Meer informatie over het risicomanagement vindt u bij financiële situatie.