Menu Zoeken

Met pensioen gaan

Minimaal een maand voordat u met pensioen gaat krijgt u van ons een opgave. Hierin staat hoeveel pensioen u per maand krijgt. Hebt u een partner? Dan staat er ook in hoeveel partnerpensioen uw partner ontvangt als u overlijdt. In het overzicht van het pensioenfonds staan de bruto bedragen. Zodra u met pensioen bent, krijgt u iedere maand een bedrag op uw bankrekening gestort; het netto bedrag. U krijgt het pensioen levenslang.

Voordat u met pensioen gaat, hebt u een aantal mogelijkheden:

  • U kunt eerder met pensioen gaan;
  • U kunt een deeltijdpensioen aanvragen;
  • U kunt het partnerpensioen omzetten in ouderdomspensioen;
  • U kunt eerst wat meer en daarna wat minder ouderdomspensioen krijgen. Of omgekeerd.

In het reglement staan enkele rekenvoorbeelden over wat de gevolgen zijn voor uw pensioen als u van bovenstaande mogelijkheden gebruik wilt maken. U kunt natuurlijk ook contact opnemen met RiskCo om uw situatie te bespreken.

Eerder met pensioen gaan

In principe gaat u met pensioen als u 67 jaar wordt. U kunt ook eerder met pensioen gaan, op z’n vroegst als u 57 jaar bent. Eerder met pensioen gaan betekent niet dat u moet stoppen met werken. U kunt ook gedeeltelijk met pensioen en in deeltijd gaan werken. Houd er wel rekening mee dat uw pensioen en het partnerpensioen lager zijn als u eerder met pensioen gaat. U maakt er namelijk langer gebruik van en u bouwt minder lang pensioen op.

Wilt u eerder met pensioen gaan? Vraag dan uw werkgever dit bij ons te melden. Werkt u niet meer bij TOTAL Nederland, Zeeland Refinery, Mafina, Combined Refuelling Service (CRS), Total Lubricants plant Beverwijk of Aardolie Opslag Groningen (AOG), maar hebt u nog wel pensioen bij TPN? Neem dan contact met TPN op voor het bespreken van uw gewenste pensioendatum.

Let op: Gaat u meer dan 5 jaar voor uw AOW-datum met vervroegd (deeltijd) pensioen? Dan is het mogelijk dat uw AOW-leeftijd verder opschuift tijdens uw vervroegd (deeltijd) pensioen. Meer informatie over uw AOW-leeftijd kunt u vinden op www.svb.nl.

Eerst wat meer, en daarna wat minder pensioen krijgen of omgekeerd

U kunt ervoor kiezen om in de eerste periode van uw pensioen (tot AOW-datum) wat meer pensioen te krijgen dan daarna, of andersom. Bijvoorbeeld omdat u denkt dat u in de eerste jaren meer geld nodig hebt dan daarna. Het voordeel is dat u de hoogte van uw pensioen zo meer kunt afstemmen op uw behoefte, en dat u in een bepaalde periode meer geld ontvangt. Het nadeel is dat hierdoor in de resterende periode iets minder pensioen overblijft.

Er geldt een maximum voor de hoeveelheid pensioen die u in de eerste periode kunt ontvangen. Neem contact met ons op om te kijken wat er in uw situatie mogelijk is. Als u een partner hebt, blijft het partnerpensioen hetzelfde.

Partnerpensioen omruilen naar ouderdomspensioen

U kunt ons ook vragen om het partnerpensioen (gedeeltelijk of helemaal) om te zetten in een ouderdomspensioen voor uzelf. Uw (ex-)partner krijgt dan geen of minder partnerpensioen. Deze keuze kunt u alleen maken als uw (ex-)partner het daarmee eens is. Daarom vragen wij u om de handtekening van uw partner op het uitruilformulier te laten legaliseren bij de gemeente of notaris.

Hebt u geen partner als u met pensioen gaat? Dan zetten wij automatisch het partnerpensioen om in extra ouderdomspensioen.

Formulieren invullen

Voordat u met pensioen gaat, vragen wij u een aantal formulieren in te vullen. Zo moet u uw bankrekening aan ons opgeven, maar ook een loonbelastingverklaring invullen. Woont u in het buitenland? Dan moet u een bewijs van leven insturen. Op de pagina Wijzigingen doorgeven vindt u de formulieren die u nodig hebt.