Menu Zoeken

Eerder stoppen of langer doorwerken

In plaats van met pensioen te gaan bij het bereiken van uw 67-jarige leeftijd, kunt u er voor kiezen om langer door te werken. Als u dat wilt, kan het uitbetalen van het ouderdomspensioen worden uitgesteld totdat u echt met pensioen gaat. Als u later met pensioen gaat, wordt uw opgebouwde ouderdomspensioen verhoogd. Daarnaast wordt de pensioenopbouw voortgezet als u doorwerkt. Kijk voor meer informatie over de verhoging van uw opgebouwde pensioen en de voorwaarden voor het uitstellen van het pensioen in het pensioenreglement vermeld op onze website.

U kunt er ook voor kiezen om uw pensioen eerder in te laten gaan dan bij het bereiken van uw 67-jarige leeftijd. Dat betekent wel dat uw ouderdomspensioen lager wordt. Eerder met pensioen gaan heeft dus financiële gevolgen. De pensioenopbouw stopt eerder en het pensioen wordt verlaagd. U moet er ook rekening mee houden dat de AOW wellicht later ingaat dan uw vervroegde pensioen. Kijk op www.svb.nl om te zien wanneer uw AOW ingaat.