Menu Zoeken

Ouderdomspensioen

Via uw werkgever neemt u deel in de pensioenregeling van TPN en bouwt u ouderdomspensioen op. Dat ouderdomspensioen ontvangt u als u de 67-jarige leeftijd bereikt. Uw ouderdomspensioen is een aanvulling op de AOW. De AOW is het pensioen dat u van de overheid ontvangt als u de AOW-leeftijd bereikt.

Hoeveel pensioen u straks ontvangt van TPN is vooral afhankelijk van de hoogte van het salaris dat u heeft verdiend, de inhoud van de pensioenregeling waaraan u deelneemt en het aantal jaren dat u deelneemt. Het ouderdomspensioen wordt vanaf het moment dat u de 67-jarige leeftijd bereikt maandelijks uitbetaald, zolang u leeft. De hoogte van het ouderdomspensioen staat op www.mijnpensioenoverzicht.nl en uw UPO.

De pensioenregeling waaraan u deelneemt, is een “collective defined contribution”regeling. Dit betekent dat de premie die betaald moet worden vast is. Hoeveel pensioen wij voor u met deze premie kunnen inkopen is afhankelijk van onder meer de rente. Het kan dus voorkomen dat u in een jaar niet de maximale pensioenopbouw krijgt. Elk jaar bouwt u pensioen op over een deel van het bruto loon dat u in dat jaar heeft verdiend. U bouwt niet over uw hele bruto loon pensioen op. Uw pensioenuitvoerder houdt namelijk al rekening met de AOW, die u van de overheid ontvangt als u de AOW-leeftijd bereikt. Het deel van uw loon waarover u geen pensioen opouwt, heet “opbouwfranchise”. Over het bruto loon minus de opbouwfranchise bouwt u vanaf 1 januari 2018  maximaal 1,738% aan ouderdomspensioen op.