Menu Zoeken

Als u verandert van pensioenuitvoerder

Als u van werkgever verandert en daardoor naar een andere pensioenregeling gaat, kunt u kiezen om uw opgebouwde pensioen mee te nemen. Wij noemen dat waardeoverdracht. Dat doet u bij uw nieuwe pensioenuitvoerder. Laat u hier vooraf goed over informeren. Of waardeoverdracht een goede keuze is, hangt onder andere af van de financiële situatie van uw huidige en van uw nieuwe pensioenuitvoerder. Als u besluit geen waardeoverdracht aan te vragen, dan blijft uw pensioen bij TPN staan en wordt het pensioen vanaf het moment dat u de 67-jarige leeftijd bereikt aan u uitbetaald. U betaalt geen premie meer aan TPN en gaat verder met pensioen opbouwen in de regeling van uw nieuwe werkgever.