Menu Zoeken

Als u verhuist naar het buitenland

Meld dit aan TPN en bespreek wat de gevolgen zijn voor uw pensioen. Informatie over de gevolgen voor de AOW vraagt u aan bij de Sociale Verzekeringsbank. Of kijk op www.svb.nl.

Let op: ook als u reeds in het buitenland woonachtig bent en u verhuist naar een ander woonadres in het buitenland, moet u TPN daarover informeren.