Menu Zoeken

Nieuws

  • Ook in 2020 is er een aantal malen per jaar een spreekuur op locatie. U kunt dan met een pensioendeskundige van RiskCo uw pensioen gerelateerde zaken bespreken. Maak wel van te voren een afspraak. Bij Zeeland Refinery zijn de spreekuren op: 17 maart 16 juni 15 september 24 november   Bij Total ... Lees verder

  • Elk jaar beoordeelt het bestuur of de financiële positie van het fonds goed genoeg is om de pensioenen aan te passen aan de stijging van de prijzen. Dit noemen wij indexatie. Indexeren mag alleen als het fonds financieel gezond is en voldoende buffer heeft. Omdat de buffer eind oktober 2019 niet gro... Lees verder

  • Het leven wordt (bijna) elk jaar een beetje duurder doordat de kosten van boodschappen, wonen en andere uitgaven stijgen. Het is daarom belangrijk dat je inkomen ook elk jaar meegroeit. Maar hoe zit dat met je pensioen? Groeit dat standaard mee met de prijzen? Mijn pensioen groeit niet standaard mee... Lees verder

  • In het pensioenakkoord is afgesproken dat vanaf 1 januari 2020 de AOW-leeftijd stapsgewijs stijgt naar 67 jaar in 2024. Vanaf 2025 is de pensioenleeftijd gekoppeld is aan de levensverwachting. Worden we ouder, dan gaat de AOW-leeftijd omhoog. Voor 2025 heeft de overheid de AOW-leeftijd vastgesteld o... Lees verder

  • In mijnpensioenoverzicht.nl is sinds kort een nieuw tabblad beschikbaar: vooruitblik. Op dit tabblad ziet u een inschatting van wat uw pensioen straks waard is. Als prijzen stijgen en uw pensioen stijgt niet, dan kunt u namelijk minder kopen als u met pensioen bent. U ziet ook wat er gebeurt met uw ... Lees verder