Menu Zoeken

Einde relatie

Als u gaat scheiden, heeft uw ex-partner recht op een deel van het ouderdomspensioen dat u hebt opgebouwd tot het einde van het huwelijk of geregistreerd partnerschap. Maar u kunt hier samen andere afspraken over maken en deze opnemen in het echtscheidingsconvenant.

Woonde u samen maar was u niet getrouwd? En had u ook geen geregistreerd partnerschap? Dan heeft uw ex-partner geen recht op een deel van het ouderdomspensioen als u uit elkaar gaat. Had u een samenlevingscontract waarin uw ex-partner was aangewezen voor het partnerpensioen? Dan heeft uw ex-partner recht op een bijzonder partnerpensioen als u komt te overlijden.

Meld uw scheiding

Binnen twee jaar na de scheidingsdatum moet uw scheiding bij ons en bij het pensioenfonds van uw ex-partner bekend zijn. U en uw ex-partner kunnen dit melden via het formulier Mededeling van scheiding in verband met verdeling van ouderdomspensioen. Hiermee krijgt uw ex-partner recht op uitbetaling van het pensioen wanneer u met pensioen gaat.

Stuurt u dit formulier niet binnen twee jaar na de scheidingsdatum naar ons op? Dan betaalt u later zelf uw ex-partner zijn of haar deel van uw ouderdomspensioen.

Waar heeft mijn ex-partner recht op?

Uw ex-partner heeft recht op de helft van het pensioen dat u hebt opgebouwd tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap. Dat geldt ook andersom: u hebt recht op de helft van het pensioen dat uw ex-partner eventueel heeft opgebouwd. Dit recht geldt ook als u gescheiden bent ‘van tafel en bed’: dan bent u nog getrouwd maar woont u niet meer bij elkaar.

Daarnaast heeft uw ex-partner recht op een bijzonder partnerpensioen. Dat is het partnerpensioen dat u hebt opgebouwd tot het moment van scheiding. Hij of zij krijgt dit pensioen als u eerder overlijdt dan uw ex-partner.

Als uw ex-partner eerder overlijdt dan u, krijgt u weer het volledige pensioen dat u hebt opgebouwd.

Als de scheiding bij ons is gemeld, ontvangt uw ex-partner één keer in de 5 jaar een pensioenoverzicht van het pensioenfonds (UPO).

Andere afspraken over verdeling van het pensioen

U kunt ook afspreken dat uw ex-partner een zelfstandig pensioen krijgt. Het verdeelde ouderdomspensioen en het bijzonder partnerpensioen waar uw ex-partner recht op heeft, veranderen we dan in een ouderdomspensioen voor uw ex-partner. Dit omzetten wordt conversie genoemd. Uw ex-partner krijgt dit pensioen als hij of zij 67 jaar wordt. U kunt hierover afspraken maken in uw echtscheidingsconvenant en dit melden aan het pensioenfonds met het formulier Mededeling van scheiding in verband met verdeling van ouderdomspensioen. Tot twee jaar na de scheidingsdatum kunt u nog afspraken maken over de verdeling van uw pensioen. Let op: het pensioenfonds moet deze afspraak wel eerst goedkeuren.

Woonde u samen met een samenlevingscontract?

U kunt in uw samenlevingscontract afspreken dat als u overlijdt, uw partner een partnerpensioen krijgt. Wordt het samenlevingscontract beëindigd en komt u daarna te overlijden? Dan heeft uw ex-partner bij uw overlijden recht op bijzonder partnerpensioen, net als bij een scheiding. Het ouderdomspensioen wordt niet verdeeld.

Wat moet u doen als u en uw ex-partner het pensioen niet willen verdelen?

Spreekt u met uw ex-partner af dat u het pensioen niet gaat verdelen? Laat dit dan vastleggen in het echtscheidingsconvenant en geef dit aan ons door via het formulier Mededeling van scheiding. Daarnaast is het ook mogelijk dat uw ex-partner afstand doet van het recht op bijzonder partnerpensioen. Dit kunt u in het echtscheidingsconvenant regelen, maar ook in een aparte overeenkomst. Uw ex-partner moet hier wel mee instemmen.