Menu Zoeken

Opbouwpercentage

Ieder jaar bouwt u pensioen op over een deel van het bruto loon dat u in dat jaar heeft verdiend. Het deel van uw loon waarover u geen pensioen opbouwt, heet “franchise”. Over uw salaris minus de franchise bouwt u jaarlijks een percentage aan pensioen op. Wij streven naar een pensioenopbouw van 1,738%. Als de premie in een jaar onvoldoende is,  bouwt u een lager percentage aan pensioen op. Dit is het gevolg van de Collective Defined Contribution systematiek. Het totale pensioen dat u zo opbouwt, is de optelsom van al die jaren. Vanaf uw pensioendatum ontvangt u elke maand pensioen zo lang u leeft.

Stel, u verdient in een bepaald jaar € 35.000,- (fulltime). De opbouwfranchise in dat jaar is € 15.000,-. Uw pensioengrondslag is dan € 20.000,-. U bouwt in dat jaar 1,738% ouderdomspensioen op over de pensioengrondslag van € 20.000,-. Dat is € 347,60 in dat jaar. Het ouderdomspensioen dat u ontvangt als u 67 jaar wordt, is een optelsom van al die jaren plus de eventuele toeslag (indexatie).