Menu Zoeken

Deeltijd werken of verlof

Als u minder gaat werken, bijvoorbeeld in deeltijd, dan heeft dit gevolgen voor uw pensioen. Ook als u besluit een periode met onbetaald verlof of met levensloopverlof te gaan kan dit gevolgen hebben voor uw pensioen.

Deeltijd werken

Als u deeltijd werkt, bouwt u minder pensioen op dan wanneer u voltijd werkt. Voor de berekening van uw pensioenopbouw houden we altijd rekening met de mate waarin u werkt.

Hierop bestaat een uitzondering. Bereikt u binnen 10 jaar de AOW-leeftijd en gaat u in deeltijd werken (minimaal 50%)? Dan mag u voor 100% pensioen blijven opbouwen. U betaalt daarvoor dan wel meer premie. Hoeveel dat is, kunt u navragen bij uw werkgever.

Levensloopverlof

Als u levensloopverlof opneemt, kunt u nog 6 maanden pensioen opbouwen. U en uw werkgever betalen hier gewoon premie voor. Na deze 6 maanden betaalt uw werkgever geen premie meer. U kunt er dan voor kiezen om zelf pensioen op te blijven bouwen. Het voordeel is dat u hiermee uw pensioenopbouw voortzet. Het nadeel is dat u dan zowel uw eigen premie als de premie van de werkgever betaalt.

Werkt u in deeltijd of hebt u deeltijdverlof? Dan kunt u langer dan 6 maanden pensioen opbouwen. De periode wordt dan met de deeltijdfactor verlengd. Het is ook mogelijk om meerdere losse periodes verlof op te nemen en toch pensioen op blijven bouwen. De periodes worden dan bij elkaar opgeteld.

  • Voorbeeld 1
    12 maanden 50% = 6 maanden 100%.
  • Voorbeeld 2
    3 maanden 50% levensloopverlof en later nog eens 3 maanden 50% levensloopverlof = 6 x 0,5 = 3 maanden voltijd. Er zijn dan nog 3 maanden ‘over’ van de periode van 6 maanden voltijd.

Onbetaald verlof

Als u met onbetaald verlof gaat, bouwt u geen pensioen op. U betaalt immers geen premie. U kunt er wel voor kiezen om toch pensioen op te blijven bouwen. Het voordeel is dat u daarmee een tijdelijk gat in uw pensioenopbouw voorkomt. Het nadeel is dat u hiervoor zowel uw eigen premie als de premie van de werkgever betaalt.