Menu Zoeken

Arbeidsongeschiktheid

Als u ziek wordt of arbeidsongeschikt raakt, blijft u als deelnemer bij Stichting TOTAL Pensioenfonds Nederland (TPN) automatisch pensioen opbouwen. Bent u volledig arbeidsongeschikt? Dan bouwt u volledig pensioen op, maar hoeft u geen premie meer te betalen. Bent u gedeeltelijk arbeidsongeschikt? Dan blijft u voor dat deel toch pensioen opbouwen. U hoeft voor het deel dat u arbeidsongeschikt bent geen premie te betalen.

Wet en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA)

Bent u na de eerste 2 ziektejaren voor meer dan 35% arbeidsongeschikt? Dan kunt u in aanmerking komen voor een arbeidsongeschiktheidsuitkering via de wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA). Het UWV bepaalt voor hoeveel procent u arbeidsongeschikt bent. Datzelfde percentage passen wij toe om te bepalen hoeveel pensioen u premievrij kunt opbouwen.

Pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid

In de tabel hieronder staat hoeveel pensioen u nog kunt opbouwen als u (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt bent. Voor het deel dat u arbeidsongeschikt bent, bouwt u pensioen op met een vast percentage van 1,875% per jaar (2017) van uw pensioengrondslag (dat deel van uw laatst verdiende salaris waarover u pensioen opbouwt). Hieronder staan ook twee voorbeelden.

hoeveel procent bent u arbeidsongeschikt? hoeveel procent pensioen bouwt u premievrij op?
80% of meer 100% premievrij
65 tot 80% 72,5% premievrij
55 tot 65% 60% premievrij
45 tot 55% 50% premievrij
35 tot 45% 40% premievrij
0 tot 35% 0% premievrij

Voorbeeld 1
Als u voor 80% tot 100% arbeidsongeschikt bent (dit betekent volledig arbeidsongeschikt), dan bouwt u volledig pensioen op, totdat u met pensioen gaat of totdat uw arbeidsongeschiktheidspercentage wijzigt.

Voorbeeld 2
Als u voor 55% tot 65% arbeidsongeschikt bent, bouwt u voor 60% pensioen op zonder hier pensioenpremie voor te betalen. Voor de overige 40% blijft u in dienst van de werkgever en bouwt u pensioen op over uw salaris. U betaalt dan wel pensioenpremie over dat salaris.

Arbeidsongeschiktheidspensioen

In de pensioenregeling van TPN bouwt u geen arbeidsongeschiktheidspensioen op. Als u arbeidsongeschikt raakt, krijgt u dus geen aanvullend arbeidsongeschiktheidspensioen van ons.