Menu Zoeken

Financiële situatie

Onze financiële positie wordt bepaald door ons vermogen en onze verplichtingen. Ons vermogen bouwen we op door de premies die binnenkomen en door de rendementen die we maken op onze beleggingen. Onze verplichtingen zijn de pensioenen die we nu en in de toekomst moeten uitbetalen. De verhouding tussen ons vermogen en onze verplichtingen drukken we uit in een percentage, de dekkingsgraad. Is het vermogen net zo hoog is als de verplichtingen? Dan is de dekkingsgraad 100%.

Voor het nemen van beslissingen over het beleid gebruiken we de beleidsdekkingsgraad. Dit is een gemiddelde van de dekkingsgraden over de afgelopen 12 maanden. Klik hier voor een overzicht van de dekkingsgraden.

 

Lage dekkingsgraad, gevolgen voor pensioenen
Van onze toezichthouder De Nederlandsche Bank moeten we een extra buffer aanhouden om tegenslagen op te vangen. Voor TPN is de buffer rond de 18%. Wij moeten dus streven naar een beleidsdekkingsgraad van 118%. DNB controleert aan het eind van elk jaar of we voldoende buffer hebben. Eind 2020 was de dekkingsgraad onder dit niveau en moeten we een herstelplan indienen bij DNB. Een herstelplan maken is verplicht voor alle pensioenfondsen die een te lage buffer hebben. In dit herstelplan laten we zien dat TPN binnen tien jaar op eigen kracht kan herstellen.

Ook hebben we buffers nodig om de pensioenen te laten meegroeien met de stijging van de prijzen, de zogenoemde indexatie.

Wat is indexeren?
Indexeren is het aanpassen van de opgebouwde pensioenen en de pensioenuitkeringen aan de stijging van de prijzen. Dat doen we omdat normaal gesproken geld elk jaar iets minder waard wordt. Dat heet ‘inflatie’.

Het pensioenfonds mag de pensioenen alleen verhogen als het fonds financieel gezond is. Voor we gedeeltelijk gaan indexeren moet TPN een beleidsdekkingsgraad hebben van minimaal 110%. In 2020 was dit niet het geval en hebben we de pensioenen niet kunnen verhogen.

Verwachte indexatie
Het is lastig om heel concreet iets te zeggen over de kans op indexatie in de toekomst. Daarvoor zijn nog geen vaste kaders. Als de financiële situatie blijft zoals ie nu is dan is de kans dat uw pensioen de komende vijf jaar volledig wordt geïndexeerd heel klein. Er is een kleine kans dat TPN in de komende vijf jaar uw pensioen gedeeltelijk kan indexeren.

Lees meer over het indexatiebeleid

Wat is korten?
Als er moet worden gekort betekent dat voor gepensioneerden dat hun pensioenuitkering omlaag gaat, voor deelnemers dat hun opgebouwde pensioen omlaag gaat. Dit is een maatregel die genomen kan worden als de beleidsdekkingsgraad van het pensioenfonds meer dan 5 jaar onder de 104,2% ligt.

Wat is de kans op kortingen in de toekomst?
Voor korten geldt hetzelfde als bij indexatie. Het is lastig om daar nu al heel concreet uitspraken over te doen. Als de situatie blijft zoals ie nu is dan is de kans dat we in de komende 5 jaar de pensioenen moeten korten klein.