Menu Zoeken

Als er een tekort is

Het kan gebeuren dat TPN ondanks alle voorzorgen toch geld tekort komt om op de lange termijn alle pensioenen te kunnen uitbetalen. Dan moet er iets gebeuren. Het pensioenfondsbestuur heeft de taak zo zorgvuldig mogelijk af te wegen wat de beste oplossing is: bijvoorbeeld niet of gedeeltelijk indexeren. Het bestuur kan ook kiezen voor een combinatie van maatregelen of nog andere keuzes maken. In het uiterste geval kan het bestuur besluiten uw opgebouwde pensioen of pensioenuitkering te verlagen.

In de afgelopen jaren verlaagde TPN de pensioenen als volgt:

Verlaging
2016 0,00%
2015 0,00%
2014 0,00%
2013 0,00%
2012 1,95%
2011 0,00%

Meer informatie over hoe TPN er financieel voor staat, vindt u in het jaarverslag.