Menu Zoeken

Waardeoverdracht

Verandert u van baan en gaat u daardoor naar een andere pensioenregeling? Dan bepaalt de hoogte van uw opgebouwd pensioen per jaar wat er met uw pensioen gebeurt.

Is uw opgebouwd pensioen hoger dan ongeveer € 500 bruto per jaar?
Dan beslist u zelf of u uw pensioen meeneemt naar uw nieuwe pensioenuitvoerder. Of waardeoverdracht een goede keuze is, hangt onder andere af van de financiële situatie van uw huidige en van uw nieuwe pensioenuitvoerder. Maar ook of uw nieuwe werkgever een betere pensioenregeling heeft. Of misschien wilt u alle pensioenen bij één uitvoerder hebben. Laat u hier vooraf goed over informeren. Het meenemen van uw pensioen regelt u bij uw nieuwe pensioenuitvoerder. Wilt u uw pensioen niet meenemen? Dan blijft uw pensioen bij TPN staan en wordt het vanaf het moment dat u de 67-jarige leeftijd bereikt aan u uitbetaald. U betaalt geen premie meer aan TPN en gaat verder met pensioen opbouwen in de regeling van uw nieuwe werkgever.

Is uw opgebouwd pensioen minder dan €500 bruto per jaar en hoger dan € 2,- bruto per jaar?
Dan zorgt TPN er automatisch voor dat uw pensioen meegaat naar uw nieuwe pensioenuitvoerder. TPN checkt daarom jaarlijks bij www.mijnpensioenoverzicht.nl of u pensioen opbouwt bij een nieuwe pensioenuitvoerder. Hebt u geen nieuwe pensioenuitvoerder dan blijft uw pensioen bij TPN.