Menu Zoeken

Pensioen voor mijn partner/kinderen

Gaat u trouwen, gaat u een geregistreerd partnerschap aan of samenwonen (met een notarieel samenlevingscontract)? Meld uw partner dan aan bij Stichting TOTAL Pensioenfonds Nederland (TPN). Dit kunt u doen via uw werkgever, maar ook rechtstreeks. Het hebben van een partner kan namelijk invloed hebben op uw pensioen.

Huwelijk of geregistreerd partnerschap

Bij een huwelijk of een geregistreerd partnerschap is het pensioen dat u opbouwt van u beiden. Mocht u ooit in de toekomst gaan scheiden, dan moet u het pensioen verdelen. U kunt samen ook andere afspraken maken over uw pensioen. Die afspraken kunt u opnemen in de huwelijkse voorwaarden.

Woont u ongetrouwd of zonder een geregistreerd partnerschap samen? Dan heeft uw partner geen recht op de helft van uw pensioen als u besluit uit elkaar te gaan. Ook niet als u een samenlevingscontract hebt.

Partner- en wezenpensioen

In uw pensioenregeling is ook een partnerpensioen en een wezenpensioen geregeld.

Uw partner krijgt een partnerpensioen als u overlijdt. Dit bestaat uit 70% van uw ouderdomspensioen. De hoogte van het partnerpensioen hangt af van uw situatie op het moment dat u komt te overlijden:

  • Was u op dat moment in dienst van de werkgever? Dan bestaat het partnerpensioen uit 70% van het ouderdomspensioen dat u zou hebben gekregen als u tot uw pensioendatum bij TPN pensioen had opgebouwd.
  • Was u op dat moment niet meer in dienst van de werkgever? Dan is het partnerpensioen 70% van het ouderdomspensioen wat u bij TPN hebt opgebouwd.
  • Was u al met pensioen? Dan is het partnerpensioen 70% van het ouderdomspensioen.

Let op: Het kan zijn dat het partnerpensioen op uw pensioenoverzicht of pensioenbrief hoger of lager is dan 70% van uw ouderdomspensioen. Dat kan verschillende oorzaken hebben. Als u een ex-partner hebt, kan deze recht hebben op bijzonder partnerpensioen. Dit is een deel van het totale partnerpensioen. Er blijft dan minder over voor een eventuele huidige partner.

Het partnerpensioen verandert niet door bepaalde keuzes die u hebt gemaakt bij pensionering, zoals het vervroegen van uw pensioendatum of eerst meer pensioen en later minder pensioen.

Uw kinderen krijgen tot hun 21ste een wezenpensioen als u overlijdt en u nog in dienst bent van de werkgever óf als u op dat moment gepensioneerd bent. Oudere kinderen die nog studeren, krijgen een wezenpensioen tot ze klaar zijn met studeren, maar uiterlijk tot hun 27ste verjaardag.

Als u nog geen 21 jaar bent, bouwt u zelf nog geen ouderdomspensioen op. Maar als u overlijdt, dan hebben uw partner en kinderen wel recht op partner- en/of wezenpensioen.

Wat gebeurt er als uw partner overlijdt?

Als uw partner overlijdt voor uw pensioendatum, dan blijft het partnerpensioen beschikbaar voor uw eventuele toekomstige partner. Hebt u geen partner op het moment dat u met pensioen gaat? Dan wordt het partnerpensioen omgezet in een hoger ouderdomspensioen voor uzelf. Als uw partner overlijdt na uw pensioendatum, dan vervalt het partnerpensioen.

Partnerpensioen overzetten naar ouderdomspensioen

Als u met pensioen gaat kunt u ons vragen om het partnerpensioen (gedeeltelijk of helemaal) om te zetten in extra ouderdomspensioen voor uzelf. Uw partner krijgt dan geen of minder partnerpensioen. Deze keuze kunt u alleen maken als uw (ex-)partner het daarmee eens is. Dit kan een goed idee zijn als uw partner bijvoorbeeld zelf een goed pensioen heeft.

Hebt u geen partner als u met pensioen gaat? Dan zetten wij automatisch het partnerpensioen om in extra ouderdomspensioen.

Overlijden melden

Als u in Nederland woont geeft uw gemeente het aan ons door, mocht u of uw partner overlijden. Woont u in het buitenland wanneer u overlijdt? Dan moeten uw nabestaanden het overlijden schriftelijk aan ons doorgeven.