Menu Zoeken

Alles over pensioen ontvangen

Ontvangt u een pensioenuitkering van ons? Dan krijgt u elk jaar een brief met de hoogte van uw pensioenuitkering. Hierin staat ook of uw uitkering wordt verhoogd en met welk percentage. Elke maand maken we uw pensioenuitkering aan u over. Hiervoor hebt u een Nederlandse bankrekening nodig. Verandert er iets in uw pensioenuitkering? Dan sturen we u daarvan een specificatie. U ontvangt van ons geen vakantiegeld zoals u bij uw werkgever gewend was. Op deze pagina leest u waar u verder aan moet denken.

Loonheffingskorting: voorkom dubbel betalen

Als u de AOW-leeftijd bereikt, ontvangt u naast uw pensioenuitkering wellicht ook AOW van de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

Ontvangt u twee uitkeringen van verschillende instanties? Ga dan na of beide instanties uitgaan van de loonheffingskorting. Deze korting kan namelijk maar één keer worden toegepast. Houdt u hier ook rekening mee bij het invullen van een loonbelastingverklaring.

Wordt er door beide instanties loonheffingskorting toegepast? Dan moet u over het betreffende belastingjaar een hoog bedrag terugbetalen. U kunt deze situatie voorkomen door (opnieuw) een loonbelastingverklaring bij één van de instanties in te vullen. De loonheffingskorting kunt u meestal het beste laten toepassen bij de instantie waar u de hoogste uitkering van ontvangt. Dit is afhankelijk van uw persoonlijke situatie.

Wijzigingen doorgeven

Gaat u verhuizen of wilt u uw pensioenuitkering op een andere bankrekening ontvangen? Dan kunt u dat aan ons doorgeven met het formulier Algemene gegevens. Wilt u dat wij de loonheffingskorting toepassen, of juist niet? Geef dat aan ons door met de Loonbelastingverklaring.

Pensioen ontvangen in het buitenland

Gaat u verhuizen naar het buitenland? Laat u dan tijdig voorlichten door de Belastingdienst Buitenland en het College van Zorgverzekeringen Buitenland (CVZ). Zo kunt u het dubbel betalen van belasting en/of premies voorkomen.

Woont u in het buitenland en ontvangt u een pensioenuitkering van ons? Dan vragen wij u ieder jaar om een bewijs van leven. Hiervoor wordt het standaardformulier Levensbewijs gebruikt wat u door een officiële instantie moet laten ondertekenen.

Behoudt uw pensioen zijn waarde?

Het pensioenfonds probeert elk jaar de pensioenen mee te laten stijgen met de prijzen in de winkels. Dit noemen we indexeren. Indexeren is het aanpassen van de opgebouwde pensioenen en de pensioenuitkeringen aan de stijging van de prijzen. Dat doen we omdat normaal gesproken geld elk jaar iets minder waard wordt. Dat heet ‘inflatie’.

Het pensioenfonds mag de pensioenen alleen verhogen als het fonds financieel gezond is. Voor we gedeeltelijk gaan indexeren moet TPN een beleidsdekkingsgraad hebben van minimaal 110%.

Overlijden melden

Als u in Nederland woont hoeft u een overlijden niet bij ons te melden. Uw gemeente geeft het aan ons door, mocht u of uw partner overlijden. Woont u in het buitenland wanneer u overlijdt? Dan moeten uw nabestaanden het overlijden per brief aan ons doorgeven.