Menu Zoeken

Premievrije voortzetting van uw pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid

Als u meer dan 35% arbeidsongeschikt bent, heeft u recht op (gedeeltelijke) voortzetting van uw pensioenopbouw zonder dat u daar zelf nog premie voor betaalt. Deze premievrije pensioenopbouw is afhankelijk van de mate van uw arbeidsongeschiktheid.Meer informatie vindt u bij Arbeidsongeschiktheid.