Menu Zoeken

Jaarverslagen & kerncijfers

Jaarverslagen

Download het jaarverslag 2017 of  bekijk het verkort jaarverslag 2017

Download het jaarverslag 2016 of bekijk het verkort jaarverslag 2016

Download het jaarverslag 2015 of bekijk het verkort jaarverslag 2015

Download het jaarverslag 2014

Download het jaarverslag 2013 of bekijk het verkort jaarverslag 2013

Download het jaarverslag 2012 of bekijk het Verkort jaarverslag 2012

Download het jaarverslag 2011 of bekijk het Verkort jaarverslag 2011

Download het jaarverslag 2010

Download het jaarverslag 2009

 

Overzicht van de belangrijkste cijfers

Per 31 december, bedragen x 1.000 euro

2017 2016 2015 2014 2013
Aantal deelnemers
Actieve deelnemers 663 658 684 660 656
Gewezen deelnemers 323 311 288 278 270
Pensioengerechtigden 444 443 425 418 411
Totaal 1.430 1.412 1.397 1.356 1.337
Pensioenuitvoering
Ontvangen premies 9.662 10.285 9.845 9.927 9.613
Uitgekeerde pensioenen 10.402 9.912 9.141 8.671 8.265
Pensioenuitvoeringskosten 708 641 599 568 518
Waarde van de beleggingen
Vastgoed 49.091 45.797 45.132 43.461 31.336
Aandelen 175.962 201.217 154.384 159.383 138.364
Obligaties (inc derivaten) 265.254 208.853 218.938 215.468 170.680
Totaal belegd vermogen 490.307 455.867 418.454 418.312 340.380
Beleggingsrendement 8,2% 9,1% 0,0% 20,8% 2,1%
Financiele positie
Pensioenvermogen* 485.057 449.847 412.014 413.069 338.239   (1)
Pensioenverplichtingen 419.783 425.035 391.441 369.152 306.767

(2)

Aanwezige dekkingsgraad 115,5% 105,8% 105,3% 111,9% 110,3% (3)
Vereiste dekkingsgraad 121,4% 124,7% 123,9% 118,2% 118,3%
Verlaging pensioenen 0% 0% 0% 0% 0%

*Exclusief VPL

(1), (2), (3): Als gevolg van een stelselwijziging zijn deze cijfers aangepast om beter aan te sluiten met de jaarrekening.