Menu Zoeken

Jaarverslagen & kerncijfers

Jaarverslagen

Download het jaarverslag 2019

Download het jaarverslag 2018

Download het jaarverslag 2017 of  bekijk het verkort jaarverslag 2017

Download het jaarverslag 2016 of bekijk het verkort jaarverslag 2016

Download het jaarverslag 2015 of bekijk het verkort jaarverslag 2015

Download het jaarverslag 2014

Download het jaarverslag 2013 of bekijk het verkort jaarverslag 2013

Download het jaarverslag 2012 of bekijk het Verkort jaarverslag 2012

Download het jaarverslag 2011 of bekijk het Verkort jaarverslag 2011

Download het jaarverslag 2010

Download het jaarverslag 2009

 

Overzicht van de belangrijkste cijfers

Per 31 december, bedragen x 1.000 euro

2019 2018 2017 2016 2015 2014
Aantal deelnemers
Actieve deelnemers 718 679 663 658 684 660
Gewezen deelnemers 337 320 323 311 288 278
Pensioengerechtigden 463 450 444 443 425 418
Totaal 1.518 1.449 1.430 1.412 1.397 1.356
Pensioenuitvoering
Ontvangen premies 10.708 9.949 9.662 10.285 9.845 9.927
Uitgekeerde pensioenen 11.072 10.531 10.402 9.912 9.141 8.671
Pensioenuitvoeringskosten* 742 671 708 641 599 568
Waarde van de beleggingen
Vastgoed 54.193 49.928 49.091 45.797 45.132 43.461
Aandelen 197.869 150.032 175.962 201.217 154.384 159.383
Obligaties (inc derivaten) 287.721 275.085 265.231 208.853 218.938 215.468
Totaal belegd vermogen 539.783 475.045 490.307 455.867 418.454 418.312
Beleggingsrendement 14,20% -2,70% 8,20% 9,1% 0,0% 20,8%
Financiele positie
Pensioenvermogen 537.139 471.287 485.057 449.847 412.014 413.066
Pensioenverplichtingen 497.326 435.647 419.783 425.035 391.441 369.152
Aanwezige dekkingsgraad 108,00% 108,20% 115,50% 105,8% 105,3% 111,9%
Vereiste dekkingsgraad 118,50% 120,50% 121,40% 124,7% 123,9% 118,2%
Verlaging pensioenen 0% 0% 0% 0% 0% 0%