Menu Zoeken

Toekomst Total Pensioenfonds Nederland

In 2018 is TPN samen met de werkgevers en de vakbonden gestart met een onderzoek naar de toekomst van het pensioenfonds. Het is steeds moeilijker om bestuursleden te vinden, de uitvoeringskosten worden steeds hoger en de regeldruk neemt toe. Daarom wordt er gezocht naar een toekomstbestendige oplossing voor de pensioenvoorziening. Hieronder staan de verschillende nieuwsberichten die over dit onderwerp zijn verschenen.

2021
09 september 2021 – Deelnemers Total Pensioenfonds Nederland (TPN) in grote meerderheid voor overgang naar Algemeen Pensioenfonds Stap
18 juni 2021 – Op weg naar een toekomstbestendig pensioen
10 juni 2021 – Update overgang pensioenfonds naar APF
23 april 2021 – Sociale partners en TPN kiezen voor APF

2020
3 november 2020 –  Toekomst pensioenfonds: meer tijd nodig voor een besluit
28 april 2020 –  Zorgvuldige stappen naar een nieuwe toekomst

2019
11 september 2019 – Informatie over de stand van zaken over het lopende onderzoek naar toekomst van het Total Pensioenfonds
17 april 2019 –  Start onderzoek naar toekomst Total Pensioenfonds: zelfstandig doorgaan of naar een externe pensioenuitvoerder

Veelgestelde vragen en antwoorden

Waarom is Total Pensioenfonds Nederland op zoek naar een andere uitvoerder?

Wij zijn een relatief klein fonds met een gering aantal deelnemers. Voldoen aan alle wet- en regelgeving tegen acceptabele kosten is steeds lastiger. Daarnaast is het steeds moeilijker om voldoende deskundige bestuurders te vinden. De Nederlandsche Bank, onze toezichthouder, heeft een soort meetlat voor de toekomstbestendigheid van pensioenfondsen. Ook daaruit blijkt dat we goed over onze toekomst moeten nadenken.

Wie zijn er betrokken bij het onderzoek naar een toekomstbestendige oplossing?

Het onderzoek naar de toekomst werd samen met alle betrokken partijen uitgevoerd. Het bestuur en het verantwoordingsorgaan van het Fonds, de betrokken werkgevers, de betrokken ondernemingsraden en de vakbonden.

Welke mogelijkheden zijn er overwogen?

We hebben een aantal opties overwogen waaronder om als zelfstandig pensioenfonds door te gaan. Je zou dan wel gedeeltelijk kunnen werken met externe bestuurders. Eind 2020 kwamen we tot de conclusie dat dit geen toekomst bestendige optie is. Tweede mogelijkheid is overgaan naar een bedrijfstakpensioenfonds, waarbij we concreet denken aan PGB. En de derde mogelijkheid is een zogeheten Algemeen Pensioenfonds, een APF. Dat kan het pensioen uitvoeren van meerdere werkgevers tegelijk in separate “pensioenkringen”. De sociale partners en het bestuur hebben begin 2021 gekozen voor een APF.

Wat waren de uitgangspunten bij het onderzoek?

Tijdens het onderzoek keken we naar de financiële situatie, de verschillende risico’s en bestuurlijke situatie van het huidige fonds ten opzichte van een mogelijke alternatieve pensioenuitvoerder. Ook hebben we gekeken naar de pensioenregeling, de premie, indexatie, de kosten van de transitie en de jaarlijkse kosten. Hierbij is altijd rekening gehouden met de belangen van alle de deelnemers, die staan immers bovenaan. Daarom was het bij elkaar houden van het pensioen dat je al hebt opgebouwd en het toekomstige pensioen ook een van de uitgangspunten.

Voor welke oplossing hebben de betrokken partijen gekozen?

Uit het onderzoek bleek dat een APF in de nieuwe pensioenwetgeving op gebieden als beleggingsbeleid, premie- en pensioenregeling en governance, beter scoorde dan een bedrijfstakpensioenfonds. De kosten voor de overgang zijn lager en we kunnen meer invloed uitoefenen. Zo zorgen we ervoor dat we ook bij alle aanpassingen die straks nodig zijn voor het pensioenakkoord kunnen meepraten.

Wat gebeurt er met de pensioenregeling?

De pensioenregeling verandert niet of nauwelijks. Wij houden u via deze website en onze nieuwsbrief op de hoogte van de ontwikkelingen rondom de overgang van uw pensioen(rechten) naar een APF. U ontvangt later dit jaar ook een brief met uitleg over wat deze wijziging voor u persoonlijk betekent. Ook geven wij u dan een update van de stand van zaken in een deelnemersbijeenkomst.

Wat gebeurt er met het pensioen dat ik heb opgebouwd?

Het pensioen dat u hebt opgebouwd wordt overgezet naar een APF. Dit betekent dat u van hen straks informatie ontvangt over uw pensioen, zij uw vragen beantwoorden en de administratie verzorgen.

Wat gebeurt er met mijn pensioenuitkering?

Het pensioen dat u ontvangt verandert door de overgang niet. U blijft dezelfde rechten houden en ook uw uitkering blijft gelijk.

Wat gebeurt er met TPN na de overgang?

Nadat de pensioenen zijn overgedragen aan een APF rond het bestuur van TPN alle lopende zaken af. Dit proces noemen we liquideren. Als alles is afgerond houdt het pensioenfonds op te bestaan en wordt het pensioenfonds geliquideerd.