Menu Zoeken

Nieuws

Zorgvuldige stappen naar nieuwe toekomst

In welke vorm kan het Total Pensioenfonds Nederland het beste de toekomst tegemoet gaan? Op eigen benen, overstappen naar een bedrijfstakpensioenfonds, of nog een andere oplossing? Jaap Schepen, voorzitter van het pensioenfonds, geeft een toelichting. ‘Uiteraard staan de pensioenrechten voorop’.

Waarom wordt er nagedacht over een andere toekomst?

‘Het is vooral moeilijk om te kunnen blijven beschikken over voldoende deskundige bestuurders. We zijn bovendien een relatief klein pensioenfonds, waardoor de uitvoeringskosten relatief hoog zijn. De afgelopen jaren is het aantal zelfstandige kleine pensioenfondsen al met honderden afgenomen. De Nederlandsche Bank, onze toezichthouder, heeft een soort meetlat voor de toekomstbestendigheid van pensioenfondsen. Ook daaruit blijkt dat we goed over onze toekomst moeten nadenken.’

Welke mogelijkheden zijn er?

‘Allereerst kunnen we besluiten om als zelfstandig pensioenfonds door te gaan. Je zou dan wel gedeeltelijk kunnen werken met externe bestuurders. Tweede mogelijkheid is overgaan naar een bedrijfstakpensioenfonds, waarbij we concreet denken aan PGB. En de derde mogelijkheid is een zogeheten Algemeen Pensioenfonds, een APF. Dat kan het pensioen uitvoeren van meerdere werkgevers tegelijk.’

Zijn er opvallende voor- en nadelen?

‘Voor de toekomstige pensioenen zijn de verschillen klein.  Er is wel een verschil, en dat heeft te maken met een korting en een achterstand in indexatie die dateren uit de jaren tussen 2008 en 2011. Als het heel lang erg goed zou gaan met het pensioenfonds, dan zou dat ingehaald kunnen worden. Bij een overgang naar PGB kan dat niet. Aan de andere kant biedt PGB iets meer ruimte voor indexatie. Ook de betrokkenheid van de achterbannen kun je bij alle drie goed regelen, al is de afstand natuurlijk het kleinst als je zelfstandig doorgaat.’

Wat gebeurt er met de pensioenregeling?

‘In principe niet zo veel, als we zelfstandig blijven. Voor de twee andere opties, het bedrijfstakpensioenfonds of het APF, hebben we afgesproken dat de opgebouwde pensioenen meegaan naar de nieuwe regeling. Er komt dus geen constructie waarbij je als deelnemer te maken hebt met twee verschillende regelingen. We willen het bij elkaar houden.’

Wanneer zal er duidelijkheid zijn?

‘We willen het zo zorgvuldig mogelijk doen, we nemen geen overhaaste beslissingen. En we vinden het heel belangrijk dat een beslissing straks breed gedragen wordt, ook als dat wat meer tijd kost. We hopen voor de zomer die breed gedragen voorkeur te hebben, zodat na de zomer het formele besluit kan worden genomen.’

Speelt de discussie over het nieuwe pensioenstelsel ook nog een rol?

‘Probleem is dat er wel een akkoord ligt, maar alleen op hoofdlijnen. En het is ook de vraag of we die hoofdlijnen ook allermaal in de praktijk zullen terugzien. Maar we nemen dat uiteraard in onze besprekingen mee.  Ook als het onzeker is, kun je aan de hand van scenario’s wel nagaan wat het voor het pensioenfonds betekent.’

En nu komt de coronacrisis er ook nog bij…

‘Daar hebben alle pensioenfondsen erg veel last van. En het maakt de onzekerheid alleen maar groter. Een effect is natuurlijk ook dat vergaderingen niet mogelijk zijn. We kijken nu hoe het werkt met digitaal vergaderen. Ook daarbij is zorgvuldigheid wezenlijk, je moet een goede discussie met elkaar hebben, waarbij iedereen zich gehoord voelt. Zeker nu.’

 

 

Deel dit nieuwsbericht

Meer nieuws