Menu Zoeken

Toeslagbeleid

Uw pensioenfonds probeert ieder jaar uw opgebouwde aanspraken en pensioen te verhogen met de prijzen in de winkels. Dit noemen we ook wel indexatie. Indexeren is het aanpassen van de opgebouwde pensioenen en de pensioenuitkeringen aan de stijging van de prijzen. Dat doen we omdat normaal gesproken geld elk jaar iets minder waard wordt. Dat heet ‘inflatie’.

Het pensioenfonds mag de pensioenen alleen verhogen als het fonds financieel gezond is. Voor we gedeeltelijk gaan indexeren moet TPN een beleidsdekkingsgraad hebben van minimaal 110%. Volledig indexeren kan pas bij een beleidsdekkingsgraad van ongeveer 125%.

Bekijk hier een overzicht van de dekkingsgraad

Verlagen van pensioen?

Uw pensioenfonds kan besluiten de pensioenen te verlagen. Dit doen we alleen als de dekkingsgraad van het pensioenfonds te laag is. We maken dan een herstelplan. Als het ernaar uitziet dat het pensioenfonds in de herstelperiode niet voldoende kan herstellen, kunnen de pensioenen worden verlaagd. ls de situatie blijft zoals ie nu is dan is de kans dat we in de komende 5 jaar de pensioenen moeten korten klein.