Menu Zoeken

Toeslagbeleid

Uw pensioenfonds probeert ieder jaar uw opgebouwde aanspraken en pensioen te verhogen met maximaal het prijsindexcijfer. Dit noemen we ook wel indexatie. Deze verhogingen van uw pensioen betaalt het pensioenfonds uit het beleggingsrendement. De verhoging kan in het ene jaar hoger zijn dan in het andere jaar. Als u in een bepaald jaar een verhoging krijgt, is het niet zeker of u het jaar erop weer een verhoging krijgt. Dit hangt af van het vermogen van het fonds. Uw pensioen kan alleen worden verhoogd als het pensioenfonds voldoende vermogen heeft.

 

Verlagen van pensioen?

Uw pensioenfonds kan besluiten de pensioenen te verlagen. Dit doen we alleen als de dekkingsgraad van het pensioenfonds te laag is. We maken dan een herstelplan. Als het ernaar uitziet dat het pensioenfonds in de herstelperiode niet voldoende kan herstellen, kunnen de pensioenen worden verlaagd.