Menu Zoeken

Beleggingsbeleid

Voor een goed pensioen is het noodzakelijk om met beleggen rendement te behalen. Maar beleggen brengt ook risico’s met zich mee. Om verantwoord en transparant invulling te geven aan het risicoprofiel van de beleggingsportefeuille, hebben we een Investment Policy Statement (IPS) geformuleerd. Hierin staan de doelstellingen, beleggingsovertuigingen, risicotolerantie, beperkingen en het risicobeheer van het pensioenfonds. De IPS herzien we minimaal eens in de 3 jaar. Sinds 2010 heeft het pensioenfonds het vermogensbeheer uitbesteed aan pensioenuitvoerder de Blue Sky Group. Zij beheren het vermogen en voeren het beleggingsbeleid van het pensioenfonds uit.

Maatschappelijk Verantwoord Beleggen (MVB)

Het bestuur heeft  besloten om het MVB beleid te integreren in het beleggingsbeleid. Dit komt onder andere tot uitdrukking in de ondertekening van de United Nations Principles of Responsible  Investment(UNPRI).  Wat dit verder inhoud is hier te lezen. Verder wordt het fonds ieder kwartaal geinformeerd over het stembeleid in het kader van het Maatschappelijk Verantwoord Beleggen. Dit wordt namens het pensioenfonds uitgevoerd door Robeco.