Menu Zoeken

Nieuws

Deelnemers Total Pensioenfonds Nederland (TPN) in grote meerderheid voor overgang naar Algemeen Pensioenfonds Stap

Het bestuur van TPN heeft onlangs samen met de werkgevers, ondernemingsraden en de vakbonden hun voorkeur uitgesproken om de pensioenen vanaf 2022 onder te brengen bij Algemeen Pensioenfonds Stap (Stap). Voordat we dit definitief kunnen maken, moeten er nog een aantal formele stappen gezet worden. Een referendum, een raadpleging van de deelnemers, is één van die formele stappen. Op 6 augustus is via een referendum per brief de voorgenomen overgang naar Stap voorgelegd aan de deelnemers.

Meerderheid stemt in met overgang naar Stap

Op 8 september 2021 heeft de telling plaatsgevonden op het Pensioenbureau. De telling is uitgevoerd door Alex van Schaik (Voorzitter en bestuurslid namens de werkgevers), Erik Keijzer (Secretaris en bestuurslid namens de werknemers) en Hans van Papenvelt (Hoofd Pensioenbureau). De telling is bijgewoond door de voorzitter van het verantwoordingsorgaan, Eric Cornelis.

De uitslag van het referendum is als volgt:

  • Aantal stembiljetten verstuurd 758
  • Aantal stembiljetten terug ontvangen 190
    •     waarvan “eens met CWO en liquidatie”              178
    •     waarvan “niet eens met CWO en liquidatie”       11
    •     waarvan ongeldig                                                        1

Met deze uitslag hebben dus ook de deelnemers ingestemd met de overgang naar APF Stap.

Overgang naar APF Stap betekent collectieve waardeoverdracht en liquidatie

De overgang naar Stap betekent een collectieve waardeoverdracht uitvoeren en daarna het liquideren van TPN. Bij een collectieve waardeoverdracht draagt TPN alle opgebouwde pensioenen en het vermogen in één keer en volledig over aan Stap. We verwachten dat dit per 1 januari 2022 zal zijn. Nadat de pensioenen en het vermogen zijn overgedragen rondt het bestuur van TPN alle lopende zaken af en zal daarna ophouden te bestaan. Dit proces noemen we liquidatie.

Lees meer over de toekomst van het pensioenfonds

 

Deel dit nieuwsbericht

Meer nieuws