Menu Zoeken

Nieuws

Update overgang pensioenfonds naar APF

Het bestuur van uw pensioenfonds heeft, in samenspraak met de sociale partners, er onlangs voor gekozen uw pensioen onder te brengen bij een Algemeen Pensioenfonds (APF). In dit bericht leest u waar we staan met de transitie van uw pensioen naar een APF.

Een APF is een Algemeen Pensioenfonds waar verschillende pensioenregelingen apart worden uitgevoerd in een zogenaamde collectiviteitskring. Met de overgang naar een APF gaan wij met elkaar in een eigen collectiviteitskring pensioen opbouwen. Afgelopen maand hebben we vier APF’en bekeken om te bepalen welke APF voor ons de beste keus is.

Hoe beoordelen we de APF’en?

Bij het beoordelen van de APF’en hebben wij gekeken naar de kosten voor de overstap van TPN naar het APF en de jaarlijkse kosten die we zouden moeten betalen, maar ook bijvoorbeeld de mate van invloed en inspraak die wij binnen de collectiviteitskring hebben op het beleid. Ook beoordeelden wij de APF’en op criteria als beleggingsbeleid, premie- en pensioenregeling, dienstverlening, risicomanagement en IT- en communicatiebeleid.

Voorkeurskandidaat

Uit de vier opties zijn twee APF’en overgebleven die wij het beste vonden aansluiten bij onze wensen en die het beste aanbod deden met betrekking tot het overzetten van het vermogen van het fonds. De twee overgebleven kandidaten waren zeer aan elkaar gewaagd, maar de uiteindelijk gekozen APF past qua pensioenfondskarakter het best bij ons. Met deze voorkeurskandidaat zijn we momenteel in gesprek.

Hoe nu verder?

De overgang naar de APF van onze voorkeur wordt momenteel verder uitgewerkt en voorbereid. De sociale partners, het pensioenfondsbestuur  en het verantwoordingsorgaan staan positief tegenover de voorlopige keus. Er moeten nog verschillende formele advies- en goedkeuringstrajecten afgelegd worden. We verwachten dat al deze stappen in september doorlopen zijn. Daarna moet De Nederlandsche Bank nog een verklaring van “geen bezwaar” afgeven. Als dat is gebeurd kan de daadwerkelijke overstap plaatsvinden.

Blijf op de hoogte

Wij houden u via deze website en onze nieuwsbrief op de hoogte van de ontwikkelingen rondom de overgang van uw pensioen(rechten) naar een APF. U ontvangt later dit jaar ook een brief met uitleg over wat deze wijziging voor u persoonlijk betekent. Wij geven u later dit jaar ook meer informatie in een deelnemersbijeenkomst.

Deel dit nieuwsbericht

Meer nieuws