Menu Zoeken

Bestuur

Stichting TOTAL Pensioenfonds Nederland (TPN) heeft een pensioenfondsbestuur dat bestaat uit acht leden. Samen zijn ze verantwoordelijk voor:

  • het ontwikkelen en aanpassen van de pensioenvoorwaarden zoals die worden afgesproken tussen de sociale partners;
  • het naleven van de reglementen van het fonds en alle relevante wet- en regelgeving;
  • het beheren van het vermogen van het fonds en het beheersen van de daaraan verbonden risico’s;
  • het uitkeren van pensioenen en verzorgen van overdrachten.

Samenstelling pensioenfondsbestuur

TOTAL Nederland en Zeeland Refinery wijzen elk twee bestuursleden aan. Drie bestuursleden worden gekozen door de werknemers en één bestuurslid wordt gekozen door de gepensioneerden. De gekozen leden hebben een zittingstermijn van vier jaar. Om de twee jaar treden er twee gekozen bestuursleden af. Er worden dan verkiezingen gehouden. Twee jaar later treden de andere twee gekozen bestuursleden af en worden er opnieuw verkiezingen gehouden.

Benoemd door Zeeland Refinery:
Alex van Schaik, voorzitter
Wim-Paul Lievense, lid

Benoemd door TOTAL Nederland:
Jaap Schepen, lid
Derk van Dorsten, lid

Gekozen door de deelnemers van TOTAL Nederland:
Jan Riedijk, lid

Gekozen door de deelnemers van Zeeland Refinery:
Vacature

Gekozen door de deelnemers van Zeeland Refinery en TOTAL Nederland:
Erik Keijzer, secretaris

Gekozen door de gepensioneerden:
Bert Smits, lid

Pensioenbureau

Het pensioenbureau heeft één medewerker (Hans van Papenvelt). Hij is verantwoordelijk voor de uitvoering van de pensioenregeling en adviseert en ondersteunt het bestuur bij haar taken.

Verantwoordingsorgaan

Het verantwoordingsorgaan (VO) is onafhankelijk van het bestuur en bespreekt ten minste tweemaal per jaar het gevoerde beleid en het resultaat daarvan met het bestuur van TPN.

De samenstelling van het VO is als volgt:

E. Cornelis, Voorzitter, lid namens de werknemers (ZR)
N. Vissers, lid namens de werknemers (TN)
F. de Lange, lid namens de werknemers (ZR)
W. van de Poll, lid namens de gepensioneerden