Menu Zoeken

Nieuws

Sociale partners en TPN kiezen voor een APF

Eerder informeerden wij u over de toekomst van uw pensioenfonds en de te maken keuze tussen een APF en een bedrijfstakpensioenfonds (PGB). De werkgever, werknemersvertegenwoordiging en het bestuur van TPN hebben ervoor gekozen de pensioenen onder te brengen bij een APF.

Dit betekent dat het pensioen dat u hebt opgebouwd en nog gaat opbouwen naar een APF wordt overgedragen. Welke APF dat wordt, maken we mogelijk eind mei, begin juni bekend.

Samen in een collectiviteitskring

Een APF is een Algemeen Pensioenfonds met een overkoepelend bestuur waar verschillende pensioenregelingen apart worden uitgevoerd, in een zogenaamde kring. De overgang naar een APF betekent dat alle deelnemers van Total Pensioenfonds met elkaar in een zogenaamde collectiviteitskring pensioen gaan opbouwen. Dat doen we in grotendeels dezelfde pensioenregeling als nu. Binnen onze collectiviteitskring delen we, net als in ons huidige pensioenfonds, risico’s van bijvoorbeeld arbeidsongeschiktheid of overlijden.

Geen bestuursdruk, wel vertegenwoordiging

Een APF zien wij als een betere optie voor de toekomst dan een bedrijfstakpensioenfonds. Als relatief klein fonds kunnen we tegen acceptabele kosten de bestuurstaken uit handen geven. Een APF kent namelijk al een deskundig bestuur voor alle deelnemende kringen. Ook blijven we op de belangrijkste gebieden invloed behouden. We zijn bij een APF als deelnemers namelijk vertegenwoordigd in een Belanghebbendenorgaan. Dit orgaan wordt betrokken bij belangrijke besluiten. Bijvoorbeeld als het gaat om de beleggingsstrategie of de invulling van het nieuwe pensioenakkoord. Ook hebben we inspraak op ons premie- en indexatiebeleid.

Hoe nu verder?

Op dit moment onderzoeken wij welk APF de beste optie is. Wij verwachten mogelijk eind mei, begin juni een keuze te kunnen maken tussen de verschillende APF’en. Dan kunnen we ook meer vertellen wat de overgang van uw pensioenrechten voor u betekent. We streven ernaar om eind dit jaar de overgang te laten plaatsvinden.

Blijf op de hoogte

Wij houden u via deze website en onze nieuwsbrief op de hoogte van de ontwikkelingen rondom de overgang van uw pensioen(rechten) naar een APF. U ontvangt later dit jaar ook een brief met uitleg over wat deze wijziging voor u persoonlijk betekent. Wij geven u later dit jaar ook een update van de stand van zaken in een deelnemersbijeenkomst.

Deel dit nieuwsbericht

Meer nieuws