Menu Zoeken

Nieuws

Toekomst pensioenfonds: meer tijd nodig voor een besluit

Op 29 september hebben werkgevers, werknemers en bestuur (+Verantwoordingsorgaan) gesproken over de toekomst van de pensioenregeling en het pensioenfonds. De sociale partners van Zeeland Refinery en Total Nederland hebben het voornemen om de uitvoering van de pensioenregeling onder te gaan brengen bij een andere pensioenuitvoerder. Dit geldt voor de toekomstige opbouw van pensioenen. Het bestuur van Total Pensioenfonds onderzoekt of ook de opgebouwde pensioenen bij dezelfde pensioenuitvoerder ondergebracht kunnen worden.

Het is in dit overleg in ieder geval duidelijk geworden dat Total Pensioenfonds Nederland voor een beperkte periode zal voortbestaan.

Aanvullend onderzoek nodig voor toekomstbestendige oplossing

Het besluit of we overgaan naar een Bedrijfstakpensioenfonds (PGB) of naar een Algemeen Pensioenfonds (APF) kon door de verschillende partijen nog niet gemaakt worden. Er zijn nog een aantal vragen te beantwoorden over met name daadwerkelijke kosten van transitie en de behoefte aan zeggenschap bij de sociale partners waardoor er in oktober/november aanvullend onderzoek wordt gedaan. Men verwacht in januari de knoop te kunnen doorhakken.

Deel dit nieuwsbericht

Meer nieuws