Menu Zoeken

Nieuws

Toekomst pensioenfonds: meer tijd nodig voor een besluit

Op 29 september hebben werkgevers, werknemers en bestuur (+Verantwoordingsorgaan) gesproken over de toekomst van de pensioenregeling en het pensioenfonds. De sociale partners van Zeeland Refinery en Total Nederland hebben het voornemen om de uitvoering van de pensioenregeling onder te gaan brengen bij een andere pensioenuitvoerder. Dit geldt voor de toekomstige opbouw van pensioenen. Het bestuur van Total Pensioenfonds onderzoekt of ook de opgebouwde pensioenen bij dezelfde pensioenuitvoerder ondergebracht kunnen worden.

Het is in dit overleg in ieder geval duidelijk geworden dat Total Pensioenfonds Nederland voor een beperkte periode zal voortbestaan.

Aanvullend onderzoek nodig voor toekomstbestendige oplossing

Het besluit of we overgaan naar een Bedrijfstakpensioenfonds (PGB) of naar een Algemeen Pensioenfonds (APF) kon door de verschillende partijen nog niet gemaakt worden. Er zijn nog een aantal vragen te beantwoorden over met name daadwerkelijke kosten van transitie en de behoefte aan zeggenschap bij de sociale partners waardoor er in oktober/november aanvullend onderzoek wordt gedaan. Men verwacht in januari de knoop te kunnen doorhakken.

Deel dit nieuwsbericht

Meer nieuws

  • Het vermogen van het pensioenfonds kreeg in het eerste kwartaal na het uitbreken van de coronacrisis een flinke klap. Eind november is het vermogen van het pensioenfondsĀ weer hersteld tot rond het niveau van het begin van het jaar.... Lees verder

  • De arbeidsvoorwaardelijke partijen hebben in 2005 een arbeidsvoorwaarde-toezegging over aanvullende pensioenopbouw over de afgelopen dienstjaren tot en met 31 december 2005 afgesproken. Dit heet de VPL-regeling. Voor de aankoop van deze rechten is een bestemmingsreserve aangehouden. Op grond van de ... Lees verder