Menu Zoeken

Nieuws

Start onderzoek naar toekomst Total Pensioenfonds: zelfstandig doorgaan of naar een externe pensioenuitvoerder

In de pensioenkrant van september 2018 meldden wij dat de betrokken werkgevers naar de toekomstmogelijkheden van de pensioenregeling wilden kijken. Om deze reden is in 2018 onderzoeksbureau Sprenkels & Verschuren gevraagd een studie te verzorgen naar toekomstmogelijkheden voor het uitvoeren van de pensioenregeling.

In dit bericht  informeren wij je over de uitkomst van het onderzoek en de vervolgstappen die wij zetten naar aanleiding van deze uitkomst.

Aanleiding tot deze studie
Het Total Pensioen Fonds staat er momenteel relatief goed voor ten opzichte van sommige andere pensioenfondsen. De beleidsdekkingsgraad per februari 2019 is 113% en de afgelopen twee jaar heeft het fonds gedeeltelijk kunnen indexeren.

Naast de huidige situatie zijn er een aantal aandachtpunten voor de toekomst:

  • Het Total Pensioenfonds is voor De Nederlandsche Bank een klein fonds,
  • De relatief hoge uitvoeringskosten per deelnemer,
  • De toenemende eisen vanuit de overheid.

De benoemde aandachtspunten gelden niet alleen voor ons pensioenfonds, maar passen in de trend van de afgelopen 10 jaar. Het aantal pensioenfondsen in Nederland is namelijk verminderd van meer dan 1000 fondsen naar zo’n 300 fondsen. Het beeld is dat vooral de kleinere fondsen overgaan naar de grotere pensioenfondsen.

Deze punten zijn voor de betrokken werkgevers aanleiding geweest om in 2018 een onderzoek te starten, waarin de volgende alternatieven voor het onderbrengen van de pensioenregeling zijn onderzocht: doorgaan met het huidige pensioenfonds, overgang naar een algemeen pensioenfonds of een bedrijfstakpensioenfonds.

Vervolgstappen
De uitkomst van het onderzoek is afgelopen januari gepresenteerd aan alle betrokken partijen, namelijk: het bestuur en het verantwoordingsorgaan van het Fonds, de betrokken werkgevers, de betrokken ondernemingsraden en de vakbonden.

In deze bijeenkomst is door de werkgevers besloten om een mogelijke overgang van de pensioenregeling naar een bedrijfstakpensioenfonds verder te onderzoeken. Alle partijen hebben aangegeven medewerking te verlenen aan dit onderzoek. Het bestuur van het fonds heeft n.a.v. hiervan besloten om de toekomstmogelijkheden van het pensioenfonds te gaan onderzoeken.

Stuurgroep
Om het onderzoek voor de pensioenregeling in goede banen te leiden is er een stuurgroep samengesteld. Het doel van deze stuurgroep is om er voor te zorgen dat er na de zomer door alle betrokken partijen een ‘Go, No Go’ beslissing kan plaatsvinden op basis van de dan bekende voor- en nadelen van een overgang van de pensioenregeling naar een bedrijfstakpensioenfonds.

In deze besluitvorming zal gekeken worden naar de financiële situatie, de verschillende risico’s en bestuurlijke situatie van het huidige fonds ten opzichte van een mogelijke alternatieve pensioenuitvoerder. Verder moet er in de uiteindelijke beslissing om al dan niet over te gaan, de belangen van alle deelnemers goed worden meegenomen. De stuurgroep bestaat uit vertegenwoordigers van: het bestuur, werkgevers en de deelnemers.

Klankbordgroep
Naast de stuurgroep is er ook een klankbordgroep opgericht, om de stuurgroep tijdens het proces van feedback en advies te voorzien. De terugkoppeling van de klankbordgroep wordt dan meegenomen in de verdere besluitvorming. De klankbordgroep bestaat uit de vertegenwoordigers van de ondernemingsraden, de vakbonden en het verantwoordingsorgaan.

Naast het onderzoek vanuit de sociale partners (gecoördineerd door de stuurgroep) naar de pensioenregeling, zal het bestuur van het pensioenfonds een eigen adviseur aanstellen die het bestuur zal ondersteunen in het onderzoek naar de toekomst van het pensioenfonds.

De werkgevers en werknemers zijn verantwoordelijk voor de pensioenregeling.

Het bestuur van het pensioenfonds is verantwoordelijk voor alle opgebouwde aanspraken (“de pensioenpot”).

Samenwerking

De belangen van alle deelnemers staan bovenaan. De stuurgroep, klankbordgroep en het pensioenfonds zullen, naar hun eigen verantwoordelijkheden, samenwerken en resultaten delen zodat er geen dubbele werkzaamheden worden verricht en geen onnodige kosten worden gemaakt.

Meer informatie
Wil je op de hoogte blijven van het besluitvormingsproces, dan kan dit via deze website en de digitale nieuwsbrieven van ons pensioenfonds. Op de website vind je ook de samenstelling van de stuurgroep en de klankbordgroep. Krijg je nog geen nieuwsbrief? Meld je hier dan snel voor aan. Mocht er daadwerkelijk worden besloten om met de pensioenregeling over te gaan naar een andere pensioenuitvoerder, dan zullen we hier uitgebreid over informeren. Bijvoorbeeld door naast nieuwsberichten, ook deelnemersinformatiesessies te houden.

 

Deel dit nieuwsbericht

Meer nieuws