Menu Zoeken

Nieuws

Op weg naar een toekomstbestendig pensioen

Het bestuur van Total Pensioenfonds Nederland heeft een voorkeur uitgesproken voor een Algemeen Pensioenfonds (APF) waar de pensioenregeling zal worden ondergebracht. TPN houdt dan op te bestaan. Volgens Alex van Schaik, voorzitter van het bestuur, is het een belangrijke volgende stap op weg naar een toekomstbestendige pensioenvoorziening.

Eisen aan bestuurders

‘We doen dit vooral omdat de eisen van de overheid aan bestuurders steeds zwaarder worden. Je moet veel kunnen en er ook veel tijd aan kunnen besteden. Daardoor werd het steeds moeilijker om geschikte nieuwe bestuurdersleden te vinden. Dat was voor de werkgever reden om zorgvuldig over de toekomst na te denken. Ook de Nederlandsche Bank, die toezicht houdt op de pensioenfondsen, heeft ons de vraag voorgelegd of we als zelfstandig, relatief klein pensioenfonds verder wilden.

Veel minder fondsen

We zijn zeker niet het enige fonds waar dit speelt. De afgelopen twintig jaar is het aantal pensioenfondsen in Nederland spectaculair gedaald, van meer dan duizend in 1997 naar tweehonderd in 2020. De strengere eisen waren voor veel van de gestopte fondsen een belangrijke reden om die stap te zetten.

Zorgvuldig proces

Inmiddels loopt ons proces al zo’n drie jaar. We hebben er de tijd voor genomen omdat je zoiets heel zorgvuldig moet doen, het is tenslotte een zeer belangrijke verandering. Bovendien komt het nieuwe  pensioenstelsel eraan, dat ook weer vraagt om verschillende belangrijke keuzes. Op die keuzes willen we invloed hebben. Dat kan goed in een algemeen pensioenfonds, een APF. De regeling verandert niet of nauwelijks, de opgebouwde rechten blijven gelijk. De sociale partners en het pensioenfonds zien, alles afwegend, een APF als een betere optie voor de toekomst dan een bedrijfstakpensioenfonds.

Invloed blijft

Een APF is een organisatie die pensioenregelingen uitvoert voor meerdere werkgevers tegelijk, met een overkoepelend bestuur. Het bijzondere is dat je als pensioenfonds daarbinnen je eigen positie kunt houden, ook als het gaat om collectiviteit en solidariteit. Onze premies en beleggingen worden alleen gebruikt voor de pensioenen van onze deelnemers. In een APF kunnen we via een belanghebbendenorgaan blijven waken over onze belangen. Zo houden we invloed op belangrijke besluiten, bijvoorbeeld over de manier van beleggen, de impact van het pensioenakkoord en het beleid rond premies en indexatie. De leden van het belanghebbendenorgaan komen waarschijnlijk uit het huidige bestuur of uit het verantwoordingsorgaan, en vertegenwoordigen de actieven, de gepensioneerden en de werkgever.

Definitief besluit en ingangsdatum

Al eerder besloten de sociale partners en het pensioenfonds dat toetreding tot een APF de beste keuze is. Nu hebben we als pensioenfondsbestuur een voorkeurskandidaat gekozen. De sociale partners en het verantwoordingsorgaan moeten er nog mee instemmen, daarna wordt de keuze definitief en kunnen we de naam ook bekendmaken. We verwachten uiteindelijk rond de jaarwisseling over te gaan.’

Alex van Schaik, voorzitter van het bestuur van Total Pensioenfonds Nederland

Deel dit nieuwsbericht

Meer nieuws