Menu Zoeken

Nieuws

Overdracht pensioenen per 1 januari 2022 naar Stap gaat door

De deelnemers hebben, in grote meerderheid ingestemd met de overdracht naar Stap. Inmiddels hebben ook de andere betrokken partijen positief gereageerd op de overdracht. Dit betekent dat alle seinen op groen staan en wij uw opgebouwde pensioen per 1 januari 2022 overdragen aan Stap. Vlak voor kerst ontvangen alle deelnemers een persoonlijke brief met meer informatie over de overgang naar de eigen pensioenkring bij Algemeen Pensioenfonds Stap (Stap).

Uw opgebouwde pensioen verhuist naar Stap Pensioenkring TotalEnergies Nederland

Wij dragen het pensioen dat u tot en met 31 december 2021 hebt opgebouwd op 1 januari 2022 over aan Stap Pensioenkring TotalEnergies Nederland. Dit noemen wij een collectieve waardeoverdracht. Uw pensioen gaat één-op-één over. Dit betekent dat alle bij TPN opgebouwde pensioenen ongewijzigd worden overgedragen aan Stap Pensioenkring TotalEnergies Nederland. Ook de uitvoering van de pensioenregeling gaat naar Stap. Deze pensioenregeling blijft nagenoeg gelijk. Dit betekent dat de collectieve waardeoverdracht geen gevolgen heeft voor de pensioenen.

U hoeft niets te doen voor de overdracht

Wij zorgen ervoor dat uw pensioen wordt overgedragen. In het tweede kwartaal van 2022 ontvangt u van ons een brief waarin precies staat welke pensioenen wij hebben overgedragen. In het tweede kwartaal ontvangt u van Stap een overzicht van wat zij namens u hebben ontvangen. Zo kunt u controleren of de overdracht juist is verlopen.

Wat gaat er veranderen?

Vanaf 1 januari 2022 voert Stap de pensioenregeling uit, zorgt dat u informatie ontvangt over uw pensioen en beantwoordt uw vragen. Begin 2022 ontvangt u een brief van Stap. Stap bereikt u vanaf 1 januari 2022 via 050 582 79 52 of totalenergies@stappensioen.nl. De website van Stap is www.stappensioen.nl.

Wat gebeurt er met TPN na de overgang?

Nadat de pensioenen zijn overgedragen aan Stap rondt het bestuur van TPN alle lopende zaken af. Dit proces noemen we liquideren. Als alles is afgerond houdt het pensioenfonds op te bestaan en wordt het pensioenfonds geliquideerd. Wij verwachten dat dit eind 2022 gereed is.

Welke partijen zijn betrokken bij dit proces?

De vakbonden CNV en FNV en de ondernemingsraden hebben formeel ingestemd met het wijzigen van pensioenuitvoerder. Het Verantwoordingsorgaan en de deelnemers hebben positief gereageerd op de voorgenomen collectieve waardeoverdracht en aansluitende liquidatie. Al deze partijen hebben geoordeeld dat het besluit evenwichtig is voor alle belanghebbenden en leidt tot een meer toekomstbestendig pensioen voor de (gewezen) deelnemers en pensioengerechtigden. Daarnaast heeft De Nederlandsche Bank de collectieve waardeoverdracht beoordeeld en aangegeven geen bezwaar te hebben.

 

Deel dit nieuwsbericht

Meer nieuws