Menu Zoeken

Nieuws

Ruimte voor verhoging van uw pensioen per 1 januari 2022

Elk jaar beoordeelt het bestuur of de financiële positie van het fonds goed genoeg is om de pensioenen aan te passen aan de stijging van de prijzen. Dit noemen wij indexatie. Indexeren mag alleen als het fonds financieel gezond is en voldoende buffer heeft. Onze buffer eind oktober 2021 is groot genoeg om per 1 januari 2022 de pensioenen met 0,25% te verhogen.

Financiële positie goed genoeg

De dekkingsgraad laat onze financiële positie zien en geeft de verhouding weer tussen het vermogen en de verplichtingen van een pensioenfonds. Als de beleidsdekkingsgraad hoger is dan 110% kan het fonds overgaan het fonds over tot gedeeltelijke indexatie en boven de 120% tot volledige indexatie. Eind oktober 2021 was de dekkingsgraad hoger dan 110%, namelijk 110,9%. Indexatie is dus mogelijk.

Indexatieachterstand

Wordt er niet geïndexeerd? Dan stijgen de prijzen harder dan uw pensioen en kunt u dus minder kopen. Bij een indexatieachterstand wordt uw pensioen steeds iets minder waard.

Deel dit nieuwsbericht

Meer nieuws