Menu Zoeken

Nieuws

Update financiële positie van het fonds

De beleidsdekkingsgraad van het pensioenfonds bedraagt per eind juli 106,4%. De actuele dekkingsgraad per eind juli 2021 is 112,9%. De beleidsdekkingsgraad is de financiële graadmeter van het pensioenfonds. Per eind juli 2021 steeg ons vermogen naar € 600 miljoen een mooie mijlpaal!

De dekkingsgraad van het pensioenfonds weergeeft de verhouding tussen het vermogen en de verplichtingen van het pensioenfonds. De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de laatste twaalf maandelijkse dekkingsgraden.

De corona pandemie heeft impact gehad op onze financiële positie en dat zagen we terug in de stand van onze dekkingsgraad. Sinds begin 2021 laat de dekkingsgraad weer een stijgende lijn zien. Per eind juli bereikten we zelfs een vermogen van € 600 miljoen! Een positief bericht die we graag met u delen.

Deze stand van het vermogen heeft niet geleid tot een hogere actuele dekkingsgraad. Deze was eind juli 2021 met 112,9% lager dan eind juni 2021 (114,9%). Dit komt omdat de rente de afgelopen maand daalde, met een stijging van de verplichtingen van het fonds tot gevolg.

Deel dit nieuwsbericht

Meer nieuws