Menu Zoeken

Nieuws

Herstelplan indienen

Total Pensioenfonds Nederland moet dit jaar een herstelplan indienen bij De Nederlandsche Bank (DNB).

Waarom heeft het pensioenfonds een herstelplan ingediend?

De beleidsdekkingsgraad bij Total Pensioenfonds Nederland is lager dan de vereiste dekkingsgraad (lees hier meer over de dekkingsgraad). Dat betekent dat het pensioenfonds een reservetekort heeft. Bij een reservetekort moet een pensioenfonds een herstelplan indienen. Zolang de financiƫle situatie onvoldoende blijft, moet het pensioenfonds ieder jaar een herstelplan opstellen en indienen bij DNB.

Wat staat er in het herstelplan?

In het herstelplan staat het beleid van Total Pensioenfonds Nederland voor de komende tien jaar. In die tien jaar moet de beleidsdekkingsgraad weer minimaal even hoog worden als de vereiste dekkingsgraad. Lukt dit niet, dan moeten wij aanvullende maatregelen nemen, zoals bijvoorbeeld het verlagen van de pensioenen. De pensioenen kunnen ook verlaagd worden als de beleidsdekkingsgraad gedurende vijf jaar onder de minimaal vereiste dekkingsgraad ligt.

Verwacht herstel beleidsdekkingsgraad binnen zes jaar

Startend vanuit een actuele dekkingsgraad van 103,4% per 31 december 2020 herstelt de beleidsdekkingsgraad binnen een termijn van 6 jaar tot boven de vereiste dekkingsgraad van 118,9%. Hiermee voldoet TPN aan de eisen van de wet en er zijn geen aanvullende maatregelen noodzakelijk.

Per 31 december 2020 is de kritische dekkingsgraad vastgesteld op 90,5%. De kritische dekkingsgraad is de dekkingsgraad waarboven TPN op basis van maximale parameters in tien jaar tijd herstelt tot de vereiste dekkingsgraad zonder het nemen van aanvullende maatregelen.

 

Deel dit nieuwsbericht

Meer nieuws