Menu Zoeken

Nieuws

Een nieuwe rente

In september is de overheid met een aantal maatregelen gekomen die de pensioenfondsen moeten helpen bij hun herstel. De belangrijkste maatregel is de aanpassing van de rekenrente. Een technische verhaal, maar de nieuwe rekenrente heeft een gunstig effect op de dekkingsgraden van de pensioenfondsen. Hoeveel dat effect is, hangt af van het soort pensioenfonds. Een pensioenfonds met veel jonge deelnemers zal optimaal profiteren. Ons fonds heeft echter te maken met al wat oudere deelnemers. De dekkingsgraad is door het gebruik van de nieuwe rekenrente ongeveer 2,5% gestegen.

Artikel: Nieuwe rekenrente voor pensioenfondsen

Deel dit nieuwsbericht

Meer nieuws

  • Het vermogen van het pensioenfonds kreeg in het eerste kwartaal na het uitbreken van de coronacrisis een flinke klap. Eind november is het vermogen van het pensioenfondsĀ weer hersteld tot rond het niveau van het begin van het jaar.... Lees verder

  • De arbeidsvoorwaardelijke partijen hebben in 2005 een arbeidsvoorwaarde-toezegging over aanvullende pensioenopbouw over de afgelopen dienstjaren tot en met 31 december 2005 afgesproken. Dit heet de VPL-regeling. Voor de aankoop van deze rechten is een bestemmingsreserve aangehouden. Op grond van de ... Lees verder