Menu Zoeken

Nieuws

Aanspraken VPL-regeling ingekocht

De arbeidsvoorwaardelijke partijen hebben in 2005 een arbeidsvoorwaarde-toezegging over aanvullende pensioenopbouw over de afgelopen dienstjaren tot en met 31 december 2005 afgesproken. Dit heet de VPL-regeling. Voor de aankoop van deze rechten is een bestemmingsreserve aangehouden. Op grond van de afspraak tussen de arbeidsvoorwaardelijke partijen strekken de verplichtingen van TPN zich niet verder dan het beheer en gebruik van deze bestemde reserve. De VPL-regeling is een regeling van en voor rekening van sociale partners, die op basis van een overeenkomst tussen TPN en de sociale partners, door TPN wordt uitgevoerd. De betreffende overeenkomst is aangegaan voor de periode tot en met 31 december 2020.

 

De ondernemingen hebben aangegeven voornemens te zijn om alle voorwaardelijk toegezegde VPL-aanspraken voor betrokken deelnemers voor 31 december 2020 in te kopen om zodoende het renterisico en het beleggingsrisico te mitigeren. TOTAL Nederland, Mafina en TOTAL Gestion Internationale kopen de aanspraken in per 30 juni 2020, Zeeland Refinery koopt de betreffende aanspraken in per 30 september 2020.

Deel dit nieuwsbericht

Meer nieuws

  • Het bestuur van Total Pensioenfonds Nederland heeft een voorkeur uitgesproken voor een Algemeen Pensioenfonds (APF) waar de pensioenregeling zal worden ondergebracht. TPN houdt dan op te bestaan. Volgens Alex van Schaik, voorzitter van het bestuur, is het een belangrijke volgende stap op weg naar ee... Lees verder

  • Elk jaar ontvangt van TPN een Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Dit jaar valt dit overzicht in augustus bij u op de deurmat.... Lees verder