Menu Zoeken

Nieuws

Aanspraken VPL-regeling ingekocht

De arbeidsvoorwaardelijke partijen hebben in 2005 een arbeidsvoorwaarde-toezegging over aanvullende pensioenopbouw over de afgelopen dienstjaren tot en met 31 december 2005 afgesproken. Dit heet de VPL-regeling. Voor de aankoop van deze rechten is een bestemmingsreserve aangehouden. Op grond van de afspraak tussen de arbeidsvoorwaardelijke partijen strekken de verplichtingen van TPN zich niet verder dan het beheer en gebruik van deze bestemde reserve. De VPL-regeling is een regeling van en voor rekening van sociale partners, die op basis van een overeenkomst tussen TPN en de sociale partners, door TPN wordt uitgevoerd. De betreffende overeenkomst is aangegaan voor de periode tot en met 31 december 2020.

 

De ondernemingen hebben aangegeven voornemens te zijn om alle voorwaardelijk toegezegde VPL-aanspraken voor betrokken deelnemers voor 31 december 2020 in te kopen om zodoende het renterisico en het beleggingsrisico te mitigeren. TOTAL Nederland, Mafina en TOTAL Gestion Internationale kopen de aanspraken in per 30 juni 2020, Zeeland Refinery koopt de betreffende aanspraken in per 30 september 2020.

Deel dit nieuwsbericht

Meer nieuws

  • 11 maart 2021

    Herstelplan indienen

    Total Pensioenfonds Nederland moet dit jaar een herstelplan indienen bij De Nederlandsche Bank (DNB). Waarom heeft het pensioenfonds een herstelplan ingediend? De beleidsdekkingsgraad bij Total Pensioenfonds Nederland is lager dan de vereiste dekkingsgraad (lees hier meer over de dekkingsgraad). Dat... Lees verder

  • Het vermogen van het pensioenfonds kreeg in het eerste kwartaal na het uitbreken van de coronacrisis een flinke klap. Eind november is het vermogen van het pensioenfondsĀ weer hersteld tot rond het niveau van het begin van het jaar.... Lees verder