Menu Zoeken

Nieuws

Update pensioenakkoord: uitwerking ligt op tafel

Het pensioenakkoord is de afspraak die het kabinet, werkgeversorganisaties en de landelijke vakbonden in 2019 hebben gemaakt over de toekomst van ons pensioenstelsel. Toen is afgesproken dat de AOW-leeftijd minder snel stijgt dan eerder afgesproken. De verdere uitwerking van het pensioenakkoord moest voor de zomer van 2020 zijn afgerond.

Dat is minister Koolmees gelukt. De uitwerking ligt op tafel. Als de bonden akkoord zijn, kan de minister verder met het aanpassen van de wetgeving.

De twee belangrijkste wijzigingen zijn:

  • Nu bouwt iedereen met een gelijk salaris jaarlijks evenveel pensioen op. Straks wordt dat anders. Dan krijgen jongere deelnemers een hogere pensioenopbouw en oudere deelnemers een lagere pensioenopbouw.
  • We gaan naar nieuwe afspraken waarbij pensioenfondsen geen buffers meer hoeven aan te houden. Bij goede rendementen kunnen we de pensioenen sneller verhogen, maar als het tegen zit moeten we ook sneller verlagen.

Het is nog niet duidelijk wanneer de nieuwe wetgeving ingaat. Het streven is per 1 januari 2022, maar het duurt nog lang voordat de pensioenregeling hierop is aangepast. Arbeidsvoorwaardelijke partijen (werkgevers en de bonden), pensioenfondsen en de pensioenuitvoerder krijgen nog een paar jaar de tijd om de nieuwe afspraken specifiek te maken voor de eigen pensioenregeling en om de uitvoering hiervan voor te bereiden. Kortom, het duurt nog even voordat u hier iets van gaat merken.

Deel dit nieuwsbericht

Meer nieuws

  • Eind juli heeft u het ‘Uniform Pensioenoverzicht 2020’ (UPO) ontvangen. Helaas blijkt dat in het UPO de bedragen bij het overzicht ‘Wat als het mee- of tegenzit’ onjuist zijn. Wij bieden hiervoor onze excuses aan.... Lees verder

  • Vorige week viel de Pensioenkrant weer bij onze deelnemers op de mat. Hierin vertellen we onder andere meer over onze toekomstplannen, de impact van de coronacrisis op onze financiële positie en ziet u in een infographic hoe uw pensioenfonds het heeft gedaan in 2019. Lees hier de pensioenkrant... Lees verder