Menu Zoeken

Nieuws

Ontwikkelingen InAdmin RiskCo (RiskCo)

RiskCo voert de pensioenadministratie uit voor TPN en diverse andere pensioenfondsen. In mei 2020 zijn de klanten van RiskCo door de directie van RiskCo geïnformeerd over een mogelijke ontoereikende liquiditeitspositie van de onderneming in de nabije toekomst, waardoor de mogelijkheid bestond dat de dienstverlening op (korte) termijn geheel of gedeeltelijk zou moeten worden gestaakt.

TPN heeft naar aanleiding hiervan intern een stuurgroep opgericht om goed in te kunnen spelen op deze situatie om de pensioenactiviteiten van TPN te waarborgen. Verder heeft de directie van RiskCo direct maatregelen genomen, waaronder een mogelijke verkoop aan een kapitaalkrachtige partij. De klanten van RiskCo, waaronder TPN, hebben direct gereageerd en zijn gezamenlijk opgetrokken om ervoor te zorgen dat een beheerste uitbesteding kon worden behouden. De Nederlandsche Bank is volledig op de hoogte van de betreffende situatie en heeft ons gesteund in advies en betrokkenheid. Inmiddels is RiskCo door een aantal kapitaalkrachtige partijen onder leiding van Achmea overgenomen. De komende maanden zullen worden gebruikt om de overname definitief af te ronden. Voor de deelnemers verandert er op dit moment helemaal niets.

Ongeacht de ontwikkelingen zijn onze databestanden m.b.t. de deelnemersadministratie veiliggesteld en gewaarborgd. Daarnaast heeft het bestuur plannen uitgewerkt om de ongestoorde uitvoering van onze cruciale processen, in welk scenario dan ook, te kunnen garanderen.

Deel dit nieuwsbericht

Meer nieuws

  • Het pensioenakkoord is de afspraak die het kabinet, werkgeversorganisaties en de landelijke vakbonden in 2019 hebben gemaakt over de toekomst van ons pensioenstelsel. Toen is afgesproken dat de AOW-leeftijd minder snel stijgt dan eerder afgesproken. De verdere uitwerking van het pensioenakkoord moes... Lees verder

  • Het crisisteam dat is opgericht na de onrust op de financiële markten door de coronacrisis is opgeheven. De situatie is overzichtelijker geworden en de verschillende commissies van het fonds nemen de taken van het crisisteam over. Samen met het Pensioenbureau zorgen de commissies ervoor dat het best... Lees verder