Menu Zoeken

Nieuws

 • In navolging van de nieuwsflits in januari is vandaag meer informatie over de kandidaatstellingsprocedure voor bestuursleden en leden voor het verantwoordingsorgaan verzonden. Lees hier het bericht. De kandidaatstellingsformulieren en het bestuursprofiel vindt u hieronder: Profielschets bestuurslid ... Lees verder

 • 22 januari 2014

  Uitslag Referendum

  Vanmiddag, 3 februari 2014, is de kiescommissie bijeengekomen en heeft de ingeleverde stembiljetten geteld. De wijzigingen in het pensioenreglement per 1 januari 2014 zijn met meerderheid van stemmen aangenomen. In totaal hebben 123 deelnemers gestemd, waarvan er 106 akkoord zijn met de wijzigingen ... Lees verder

 • In januari is een extra nieuwsflits verschenen in verband met de oproep voor kandidaten voor het bestuur en voor het nieuwe verantwoordingsorgaan per 1 juli 2014. Ga naar Nieuwsflits januari 2014... Lees verder

 • 22 november 2013

  Nieuwsbrief november 2013

  In onze nieuwsbrief van november komen heel wat onderwerpen aan de orde. Wat gaat 2014 ons brengen op pensioengebied en wat betekent dat voor uw pensioen? Ga naar Nieuwsbrief november 2013... Lees verder

 • 07 november 2013

  Top 50

  Het pensioenfonds heeft een top 50 samengesteld van de beleggingen. Benieuwd waar uw pensioengeld in belegd wordt? Bekijk onze top 50 op de financiële pagina …... Lees verder