Menu Zoeken

Nieuws

Pensioenmythe: mijn pensioen groeit altijd mee met de inflatie  

Het leven wordt (bijna) elk jaar een beetje duurder doordat de kosten van boodschappen, wonen en andere uitgaven stijgen. Het is daarom belangrijk dat je inkomen ook elk jaar meegroeit. Maar hoe zit dat met je pensioen? Groeit dat standaard mee met de prijzen?

Mijn pensioen groeit niet standaard mee

Nee, het pensioen dat je hebt opgebouwd of al uitgekeerd krijgt, groeit niet standaard mee. Dat hangt af van de financiële positie van ons pensioenfonds en de regels van de overheid. We berekenen namelijk hoeveel pensioen we nu en in de toekomst moeten uitkeren. Dat zijn onze verplichtingen. Daar staat ons vermogen tegenover. De dekkingsgraad laat deze verhouding zien. Is de dekkingsgraad 100% dan hebben we evenveel vermogen als verplichtingen.

Buffers nodig om de pensioenen mee te laten stijgen

De toekomst is onzeker, dus moeten we van de overheid buffers aanhouden. Zo kunnen we tegenvallers opvangen. Daarom mogen we de pensioenen pas gedeeltelijk verhogen als de beleidsdekkingsgraad (gemiddelde dekkingsgraad over 12 maanden) per ultimo oktober boven de 110% staat. Volledig meegroeien kan pas als deze dekkingsgraad rond de 120% is.

 

Deel dit nieuwsbericht

Meer nieuws

  • Vanwege de onrust op de financiële markten door het coronavirus is het crisisteam van Total Pensioenfonds Nederland(TPN) al een aantal keren, via digitale middelen, bijeen geweest. Het crisisteam bestaat uit 5 bestuursleden en het Hoofd Pensioenbureau. Het crisisteam heeft de afgelopen periode zeer ... Lees verder

  • Het coronavirus zorgt voor onrust en dit heeft een negatieve impact op de financiële markten. Deze negatieve sentimenten zijn versterkt door de mislukte besprekingen van de OPEC en de forse daling van de olieprijzen daardoor. Daarnaast is de rente sinds medio februari 2020 nog verder gedaald. Al dez... Lees verder