Menu Zoeken

Nieuws

Pensioenmythe: mijn pensioen groeit altijd mee met de inflatie  

Het leven wordt (bijna) elk jaar een beetje duurder doordat de kosten van boodschappen, wonen en andere uitgaven stijgen. Het is daarom belangrijk dat je inkomen ook elk jaar meegroeit. Maar hoe zit dat met je pensioen? Groeit dat standaard mee met de prijzen?

Mijn pensioen groeit niet standaard mee

Nee, het pensioen dat je hebt opgebouwd of al uitgekeerd krijgt, groeit niet standaard mee. Dat hangt af van de financiële positie van ons pensioenfonds en de regels van de overheid. We berekenen namelijk hoeveel pensioen we nu en in de toekomst moeten uitkeren. Dat zijn onze verplichtingen. Daar staat ons vermogen tegenover. De dekkingsgraad laat deze verhouding zien. Is de dekkingsgraad 100% dan hebben we evenveel vermogen als verplichtingen.

Buffers nodig om de pensioenen mee te laten stijgen

De toekomst is onzeker, dus moeten we van de overheid buffers aanhouden. Zo kunnen we tegenvallers opvangen. Daarom mogen we de pensioenen pas gedeeltelijk verhogen als de beleidsdekkingsgraad (gemiddelde dekkingsgraad over 12 maanden) per ultimo oktober boven de 110% staat. Volledig meegroeien kan pas als deze dekkingsgraad rond de 120% is.

 

Deel dit nieuwsbericht

Meer nieuws

  • Het pensioenakkoord is de afspraak die het kabinet, werkgeversorganisaties en de landelijke vakbonden in 2019 hebben gemaakt over de toekomst van ons pensioenstelsel. Toen is afgesproken dat de AOW-leeftijd minder snel stijgt dan eerder afgesproken. De verdere uitwerking van het pensioenakkoord moes... Lees verder

  • Het crisisteam dat is opgericht na de onrust op de financiële markten door de coronacrisis is opgeheven. De situatie is overzichtelijker geworden en de verschillende commissies van het fonds nemen de taken van het crisisteam over. Samen met het Pensioenbureau zorgen de commissies ervoor dat het best... Lees verder