Menu Zoeken

Nieuws

Pensioenmythe: mijn pensioen groeit altijd mee met de inflatie  

Het leven wordt (bijna) elk jaar een beetje duurder doordat de kosten van boodschappen, wonen en andere uitgaven stijgen. Het is daarom belangrijk dat je inkomen ook elk jaar meegroeit. Maar hoe zit dat met je pensioen? Groeit dat standaard mee met de prijzen?

Mijn pensioen groeit niet standaard mee

Nee, het pensioen dat je hebt opgebouwd of al uitgekeerd krijgt, groeit niet standaard mee. Dat hangt af van de financiële positie van ons pensioenfonds en de regels van de overheid. We berekenen namelijk hoeveel pensioen we nu en in de toekomst moeten uitkeren. Dat zijn onze verplichtingen. Daar staat ons vermogen tegenover. De dekkingsgraad laat deze verhouding zien. Is de dekkingsgraad 100% dan hebben we evenveel vermogen als verplichtingen.

Buffers nodig om de pensioenen mee te laten stijgen

De toekomst is onzeker, dus moeten we van de overheid buffers aanhouden. Zo kunnen we tegenvallers opvangen. Daarom mogen we de pensioenen pas gedeeltelijk verhogen als de beleidsdekkingsgraad (gemiddelde dekkingsgraad over 12 maanden) per ultimo oktober boven de 110% staat. Volledig meegroeien kan pas als deze dekkingsgraad rond de 120% is.

 

Deel dit nieuwsbericht

Meer nieuws

  • Ook in 2020 is er een aantal malen per jaar een spreekuur op locatie. U kunt dan met een pensioendeskundige van RiskCo uw pensioen gerelateerde zaken bespreken. Maak wel van te voren een afspraak. Bij Zeeland Refinery zijn de spreekuren op: 17 maart 16 juni 15 september 24 november   Bij Total ... Lees verder

  • Elk jaar beoordeelt het bestuur of de financiële positie van het fonds goed genoeg is om de pensioenen aan te passen aan de stijging van de prijzen. Dit noemen wij indexatie. Indexeren mag alleen als het fonds financieel gezond is en voldoende buffer heeft. Omdat de buffer eind oktober 2019 niet gro... Lees verder