Menu Zoeken

Nieuws

Pensioenmythe: betaal je premie voor je eigen pensioen of voor de pensioenuitkering van de gepensioneerden?

Deze pensioenmythe gaat over de premie die jij en je werkgever betalen. Wordt die premie nu wel of niet gebruikt voor de pensioenuitkeringen van de huidige pensioengerechtigden?

Jouw premie is voor jouw pensioen

Zoals bij veel onderwerpen is er een kort en een lang antwoord. Het korte antwoord is nee, de premie die jij en je werkgever betalen, is alleen voor jouw eigen pensioenopbouw en niet voor de pensioenuitkering van een pensioengerechtigde. Die pensioenen die we nu uitkeren, worden betaald uit de premie die voor en door de pensioengerechtigden tijdens hun werkende leven zijn ingelegd.

Premie alleen is niet voldoende

De premie alleen is niet genoeg om het pensioen waar je volgens het pensioenreglement recht op hebt te kunnen uitkeren. Daarom belegt het pensioenfonds de premie. Dit doen we om rendement te maken en de pensioenuitkering zeker te stellen. Ongeveer 70% van je uiteindelijke pensioenuitkering wordt betaald uit de opbrengst van de beleggingen.

AOW zorgt voor verwarring

Het lange antwoord heeft te maken met de Algemene Ouderdomswet (AOW). De AOW werkt namelijk anders dan de pensioenopbouw bij Stichting Total Pensioenfonds Nederland. Bij de AOW betaalt iedereen die nu werkt AOW-premie. De overheid keert de premie die nu binnenkomt uit aan mensen die nu AOW-uitkering ontvangen. Dit noemen we het omslagstelsel. Tijdens de invoering van de AOW was het logisch om het op die manier te regelen. Er waren veel meer werkenden dan gepensioneerden met een AOW-uitkering. Helaas is dat nu niet meer zo. We leven langer en de bevolking groeit minder hard. Er zijn in verhouding steeds minder werkenden en steeds meer mensen met een AOW-uitkering. Om het betaalbaar te houden heeft de overheid een aantal jaar geleden besloten om de AOW-leeftijd te verhogen. Op dit moment is bepaald dat de AOW-leeftijd vanaf 2022 mee groeit met de levensverwachting.

 

Deel dit nieuwsbericht

Meer nieuws

  • RiskCo voert de pensioenadministratie uit voor TPN en diverse andere pensioenfondsen. In mei 2020 zijn de klanten van RiskCo door de directie van RiskCo geïnformeerd over een mogelijke ontoereikende liquiditeitspositie van de onderneming in de nabije toekomst, waardoor de mogelijkheid bestond dat de... Lees verder

  • Het pensioenakkoord is de afspraak die het kabinet, werkgeversorganisaties en de landelijke vakbonden in 2019 hebben gemaakt over de toekomst van ons pensioenstelsel. Toen is afgesproken dat de AOW-leeftijd minder snel stijgt dan eerder afgesproken. De verdere uitwerking van het pensioenakkoord moes... Lees verder