Menu Zoeken

Nieuws

Pensioenmythe: betaal je premie voor je eigen pensioen of voor de pensioenuitkering van de gepensioneerden?

Deze pensioenmythe gaat over de premie die jij en je werkgever betalen. Wordt die premie nu wel of niet gebruikt voor de pensioenuitkeringen van de huidige pensioengerechtigden?

Jouw premie is voor jouw pensioen

Zoals bij veel onderwerpen is er een kort en een lang antwoord. Het korte antwoord is nee, de premie die jij en je werkgever betalen, is alleen voor jouw eigen pensioenopbouw en niet voor de pensioenuitkering van een pensioengerechtigde. Die pensioenen die we nu uitkeren, worden betaald uit de premie die voor en door de pensioengerechtigden tijdens hun werkende leven zijn ingelegd.

Premie alleen is niet voldoende

De premie alleen is niet genoeg om het pensioen waar je volgens het pensioenreglement recht op hebt te kunnen uitkeren. Daarom belegt het pensioenfonds de premie. Dit doen we om rendement te maken en de pensioenuitkering zeker te stellen. Ongeveer 70% van je uiteindelijke pensioenuitkering wordt betaald uit de opbrengst van de beleggingen.

AOW zorgt voor verwarring

Het lange antwoord heeft te maken met de Algemene Ouderdomswet (AOW). De AOW werkt namelijk anders dan de pensioenopbouw bij Stichting Total Pensioenfonds Nederland. Bij de AOW betaalt iedereen die nu werkt AOW-premie. De overheid keert de premie die nu binnenkomt uit aan mensen die nu AOW-uitkering ontvangen. Dit noemen we het omslagstelsel. Tijdens de invoering van de AOW was het logisch om het op die manier te regelen. Er waren veel meer werkenden dan gepensioneerden met een AOW-uitkering. Helaas is dat nu niet meer zo. We leven langer en de bevolking groeit minder hard. Er zijn in verhouding steeds minder werkenden en steeds meer mensen met een AOW-uitkering. Om het betaalbaar te houden heeft de overheid een aantal jaar geleden besloten om de AOW-leeftijd te verhogen. Op dit moment is bepaald dat de AOW-leeftijd vanaf 2022 mee groeit met de levensverwachting.

 

Deel dit nieuwsbericht

Meer nieuws

  • Het vermogen van het pensioenfonds kreeg in het eerste kwartaal na het uitbreken van de coronacrisis een flinke klap. Eind november is het vermogen van het pensioenfondsĀ weer hersteld tot rond het niveau van het begin van het jaar.... Lees verder

  • De arbeidsvoorwaardelijke partijen hebben in 2005 een arbeidsvoorwaarde-toezegging over aanvullende pensioenopbouw over de afgelopen dienstjaren tot en met 31 december 2005 afgesproken. Dit heet de VPL-regeling. Voor de aankoop van deze rechten is een bestemmingsreserve aangehouden. Op grond van de ... Lees verder