Menu Zoeken

Nieuws

Pensioenakkoord: AOW-leeftijd stijgt de komende jaren minder hard

 De AOW-leeftijd stijgt volgens de afspraken in het onlangs bereikte pensioenakkoord minder hard dan gepland:

  • AOW-leeftijd voor 2020 en 2021 vastgesteld: deze is bevroren op 66 jaar en 4 maanden voor deze jaren.
  • AOW-leeftijd wordt in 2022: 66 jaar en 7 maanden
  • AOW-leeftijd wordt in 2023: 66 jaar en 10 maanden
  • AOW-leeftijd wordt in 2024: 67 jaar
  • AOW-leeftijd stijgt vanaf 2025 gematigd met leeftijdsverwachting mee: voor elk jaar dat de leeftijdsverwachting stijgt, stijgt de AOW-leeftijd met 8 maanden.

Wat betekent dit voor u?

Als u geboren bent in 1958 of later is de AOW-leeftijd minimaal 67 jaar. De exacte AOW-leeftijd is 5 jaar van tevoren bekend. Check daarom ieder jaar in januari of de AOW-leeftijd is veranderd op svb.nl/aow.

U kunt uw pensioen bij ons eerder laten ingaan zodat het aansluit bij uw AOW-leeftijd. Houd er wel rekening mee dat uw pensioen en het partnerpensioen lager zijn als u eerder met pensioen gaat. U maakt er namelijk langer gebruik van en u bouwt minder lang pensioen op. Vraag bij ons een opgave op om te zien hoeveel pensioen u krijgt als u voor 67 met pensioen wilt gaan.

 

 

 

 

 

Deel dit nieuwsbericht

Meer nieuws

  • Het pensioenfonds heeft een mooie mijlpaal bereikt. De waarde van de beleggingen is door de grens van € 500 miljoen gegaan.... Lees verder

  • Het jaarverslag 2018 van Stichting TOTAL Pensioenfonds Nederland is gepubliceerd . In dit verslag leggen wij als bestuur verantwoording af over het gevoerde beleid in 2018. Het doel van het fonds is het met de beschikbare middelen van het fonds verlenen van pensioenen aan werknemers en ex-werknemers... Lees verder