Menu Zoeken

Nieuws

Maatschappelijk verantwoord beleggen: de gewoonste zaak van de wereld

Verantwoord beleggen is een onderdeel van het beleggingsbeleid van Total Pensioenfonds Nederland. Het bestuur is van mening dat ESG een rol moet spelen in de beleggingsportefeuille en dit jaar is het ESG-beleid aangescherpt. ESG staat voor Environment (milieu), Social (de maatschappij) en Governance (goed ondernemingsbestuur). Enerzijds worden beleggingsrisico’s zo beter en sneller onderkend en waar mogelijk verzacht of vermeden. Anderzijds is het pensioenfonds dan beter gepositioneerd om nieuwe kansen om te zetten in beleggingsresultaten.

Stemrecht van het fonds gebruiken
Het fonds stelt zich actief op. Op aandeelhoudersvergaderingen oefend het fonds haar stemrecht uit.

Bepaalde beleggingen uitsluiten
Het fonds had al geen beleggingen in ondernemingen betrokken bij de productie of distributie van wapens die volgens Nederlands recht verboden zijn (clustermunitie). Daar komen nu de volgende uitsluitingen bij:

  • Ondernemingen die herhaaldelijk en in ernstige mate schade toebrengen aan het milieu en de maatschappij (principes van de VN Global Compact zijn uitgangspunt)
  • Ondernemingen, die betrokken zijn bij de productie of distributie van controversiële wapens
  • Staatsleningen van landen met een tekortschietende overheid

Wat merk jij als deelnemer hier van?
Niet direct heel veel. Wel weet je nu zeker dat je geld niet gaat naar ondernemingen die veel schade toebrengen aan het milieu en de maatschappij. En dat is mooi, ook omdat deze stap een bijdrage levert aan het beter beheersen van risico’s en het pakken van beleggingskansen.

 

Deel dit nieuwsbericht

Meer nieuws