Menu Zoeken

Nieuws

Jaarverslag 2018 gepubliceerd

Het jaarverslag 2018 van Stichting TOTAL Pensioenfonds Nederland is gepubliceerd . In dit verslag leggen wij als bestuur verantwoording af over het gevoerde beleid in 2018.
Het doel van het fonds is het met de beschikbare middelen van het fonds verlenen van pensioenen aan werknemers en ex-werknemers van de aangesloten ondernemingen en aan hen nagelaten betrekkingen, in overeenstemming met de bepalingen in de statuten en reglementen.

Het fonds wil een betrouwbaar pensioenfonds zijn dat nu en in de toekomst een degelijk pensioen uit kan keren. Daarbij houdt het bestuur rekening met de belangen van deelnemers, slapers, gepensioneerden en werkgevers. Het bestuur is zich bewust van zijn verantwoordelijkheid ten aanzien van al deze belanghebbenden en zet zich vol in om deze missie te realiseren.

In 2018 heeft TPN wederom gedeeltelijk toeslag kunnen verlenen. De pensioenen en pensioenverplichtingen zijn per 1 januari met 0,9% verhoogd. Dit is uiteraard goed nieuws.
Echter de financiële markten hebben in het vierde kwartaal het fonds hard geraakt. De rente daalde en de beurzen leverden fors in. Het gevolg was dat ultimo 2018 de dekkingsgraad is gedaald naar 108,2%, ten opzichte van 115,5% eind 2017. Gelukkig is er begin 2019 enig herstel zichtbaar, maar de financiële markten blijven volatiel.

In 2018 is er hard gewerkt aan het verbeteren van de communicatie met de betrokkenen. Daarnaast heeft het risicomanagement een verdere verdiepingsslag ondergaan.
Ook de wet- en regelgeving heeft het fonds beziggehouden. Eind mei 2018 moest het fonds voldoen aan de nieuwe wet AVG, gericht op betere bescherming van persoonsgegevens. Daarnaast is de zogenaamde IORP II wet ingevoerd, die zich met name richt op versterking van het risicomanagement van het fonds. Het fonds heeft met de invoering van de wet een goede start gemaakt in 2018. Wordt vervolgd in 2019.

In 2018 heeft mevrouw Smits-Enters het bestuur verlaten en de heer Slootheer het verantwoordingsorgaan. Namens het bestuur worden beide bedankt voor de goede samenwerking en hun inzet.
Tot slot vermelden wij hier nog dat de door de werkgevers geïnitieerde studie naar de toekomst van het fonds en van de pensioenregeling bij de Total organisaties een vervolg heeft gekregen in 2018. Dat heeft ertoe geleid dat begin 2019 een stuurgroep is geformeerd, die bestaat uit werkgevers- en werknemersvertegenwoordigers en een aantal bestuursleden. Doel van de stuurgroep is om voor het einde van 2019 duidelijkheid te hebben over de toekomst van het fonds en de pensioenregeling.

Ook in 2019 hoeft het bestuur zich derhalve niet te vervelen.

 

Lees hier het gehele jaarverslag

Deel dit nieuwsbericht

Meer nieuws

  • Het pensioenakkoord is de afspraak die het kabinet, werkgeversorganisaties en de landelijke vakbonden in 2019 hebben gemaakt over de toekomst van ons pensioenstelsel. Toen is afgesproken dat de AOW-leeftijd minder snel stijgt dan eerder afgesproken. De verdere uitwerking van het pensioenakkoord moes... Lees verder

  • Het crisisteam dat is opgericht na de onrust op de financiële markten door de coronacrisis is opgeheven. De situatie is overzichtelijker geworden en de verschillende commissies van het fonds nemen de taken van het crisisteam over. Samen met het Pensioenbureau zorgen de commissies ervoor dat het best... Lees verder