Menu Zoeken

Nieuws

In hoeverre heeft het coronavirus impact op ons pensioenfonds?

Het nieuws over het coronavirus heeft gevolgen voor de financiële markten. Koersen van risicovolle beleggingen zijn gedaald, en die van veilige beleggingen zijn gestegen. Ook koersen van de beleggingen van het pensioenfonds zijn hierdoor beïnvloed. Het effect op de actuele dekkingsgraad is tot nu toe negatief. Die daalde van 103,4% in de maand januari naar 97,9% in februari 2020.

Het beleid wordt afgestemd op de beleidsdekkingsgraad. Deze dekkingsgraad is een gemiddelde van de afgelopen 12 maanden. De invloed van het nieuws over het coronavirus op de beleidsdekkingsgraad werkt pas later door, en alleen als het effect langdurig aanhoudt. De beleidsdekkingsgraad bedraagt 104,0% in februari 2020.

Wat is het effect op de lange termijn?

Voor de lange termijn is nog onzeker welke effecten het nieuws over het coronavirus zal hebben.

Wat betekent dit voor mijn pensioen en partnerpensioen?

Op dit moment heeft het nieuws over het coronavirus geen effect op uw pensioenuitkering, uw opgebouwde pensioenen of het recht op partner- en wezenpensioen. Pas als de dekkingsgraad te lang te laag is, dan is het korten van pensioen een mogelijkheid. Dit is een maatregel die genomen kan worden als de beleidsdekkingsgraad van het pensioenfonds meer dan 5 jaar onder de 104% ligt.

Wat doet het pensioenfonds?

Het bestuur van uw pensioenfonds doet er alles aan om de gevolgen zo veel mogelijk te beheersen. Het strategische beleid is gericht op de lange termijn, waarbij in de samenstelling van de portefeuille zo veel mogelijk rekening wordt gehouden met mogelijke stress-situaties op de financiële markten. Het pensioenfonds spreidt bijvoorbeeld de risico’s en beleggingen.

Deel dit nieuwsbericht

Meer nieuws

  • Wil je meedenken en meebeslissen met TPN? Jezelf ontwikkelen op gebied van managementvaardigheden, analytisch vermogen en besturen? Dan kan! We zijn namelijk hard op zoek naar bestuurders en leden voor het Verantwoordingsorgaan. Als bestuurslid bepaal je mede de koers van het fonds Als bestuurslid v... Lees verder

  • In welke vorm kan het Total Pensioenfonds Nederland het beste de toekomst tegemoet gaan? Op eigen benen, overstappen naar een bedrijfstakpensioenfonds, of nog een andere oplossing? Jaap Schepen, voorzitter van het pensioenfonds, geeft een toelichting. ‘Uiteraard staan de pensioenrechten voorop’. Waa... Lees verder