Menu Zoeken

Nieuws

Hoe hebben wij het risicomanagement geregeld?

In 2018 heeft het fonds uitgebreid aandacht besteed aan risicomanagement. Het fonds heeft een risicomanagement-commissie opgericht onder leiding van Bert Smits.

Jaap Schepen, voorzitter: ‘Het zogenaamde Integraal Risico Management (IRM) beleid heeft meer vorm gekregen. De doelstellingen van TPN worden dan gekoppeld aan de risicobereidheid, dus hoeveel risico wil het fonds lopen. Zonder risico geen rendement ten slotte. Daarna zijn de meest relevante financiële en niet-financiële risico’s in kaart gebracht en heeft het bestuur de maatregelen vastgesteld om deze risico’s zoveel als gewenst te beperken. Dit alles (doelstellingen, risicobereidheid, risico’s en maatregelen) is in een zogenaamde risico-matrix gezet. Eind 2018 zijn de belangrijkste risico’s besproken. Je moet dan denken aan bijvoorbeeld renterisico (kans op dalende rente), marktrisico (kans dat de aandelenmarkten behoorlijk dalen) en reputatierisico (kans dat draagvlak bij deelnemers afneemt bijvoorbeeld).

Met deze stappen heeft het bestuur het risicomanagement een prominentere plek gegeven.’

 

Deel dit nieuwsbericht

Meer nieuws