Menu Zoeken

Nieuws

Geen indexatie per 1 januari 2020 en opbouwpercentage blijft 1,738%

Elk jaar beoordeelt het bestuur of de financiële positie van het fonds goed genoeg is om de pensioenen aan te passen aan de stijging van de prijzen. Dit noemen wij indexatie. Indexeren mag alleen als het fonds financieel gezond is en voldoende buffer heeft. Omdat de buffer eind oktober 2019 niet groot genoeg was, hebben we geen ruimte om per 1 januari 2020 te indexeren.

Financiële positie niet goed genoeg

De dekkingsgraad laat onze financiële positie zien en geeft de verhouding weer tussen het vermogen en de verplichtingen van een pensioenfonds. Als de beleidsdekkingsgraad hoger is dan 110% gaat het fonds over tot gedeeltelijke indexatie en boven de 120% tot volledige indexatie. Eind oktober 2019 was de dekkingsgraad lager dan 110%, namelijk 106,4%. Indexatie is dus niet mogelijk.

Indexatieachterstand

Wordt er niet geïndexeerd? Dan stijgen de prijzen harder dan uw pensioen en kunt u dus minder kopen. Bij een indexatieachterstand wordt uw pensioen steeds iets minder waard. Voor 2019 is de achterstand 2,72%.

Overzicht van de indexaties van de afgelopen 5 jaar

2019 2018 2017 2016 2015
CPI prijsindex (Stijging van de prijzen)
(31 oktober betreffende jaar)
2,72% 2,10% 1,33% 0,42% 0,57%
Verhoging pensioenen
(per 1/1 van volgend jaar)
0% 0,90% 0,14% 0% 0%

Opbouwpercentage 2020 blijft 1,738%

Het opbouwpercentage blijft in 2020 hetzelfde als in 2019, namelijk 1,738%.

Deel dit nieuwsbericht

Meer nieuws

  • Zonder beleggingsrendement is uw pensioen onbetaalbaar en is het verhogen van de pensioenen sowieso onmogelijk. Maar beleggen heeft ook risico’s. In dit artikel leggen we uit waarom we beleggen en hoe we omgaan met de risico’s.... Lees verder

  • Ook in 2020 is er een aantal malen per jaar een spreekuur op locatie. U kunt dan met een pensioendeskundige van RiskCo uw pensioen gerelateerde zaken bespreken. Maak wel van te voren een afspraak. Bij Zeeland Refinery zijn de spreekuren op: 17 maart 16 juni 15 september 24 november   Bij Total ... Lees verder