Menu Zoeken

Nieuws

Geen indexatie per 1 januari 2020 en opbouwpercentage blijft 1,738%

Elk jaar beoordeelt het bestuur of de financiële positie van het fonds goed genoeg is om de pensioenen aan te passen aan de stijging van de prijzen. Dit noemen wij indexatie. Indexeren mag alleen als het fonds financieel gezond is en voldoende buffer heeft. Omdat de buffer eind oktober 2019 niet groot genoeg was, hebben we geen ruimte om per 1 januari 2020 te indexeren.

Financiële positie niet goed genoeg

De dekkingsgraad laat onze financiële positie zien en geeft de verhouding weer tussen het vermogen en de verplichtingen van een pensioenfonds. Als de beleidsdekkingsgraad hoger is dan 110% gaat het fonds over tot gedeeltelijke indexatie en boven de 120% tot volledige indexatie. Eind oktober 2019 was de dekkingsgraad lager dan 110%, namelijk 106,4%. Indexatie is dus niet mogelijk.

Indexatieachterstand

Wordt er niet geïndexeerd? Dan stijgen de prijzen harder dan uw pensioen en kunt u dus minder kopen. Bij een indexatieachterstand wordt uw pensioen steeds iets minder waard. Voor 2019 is de achterstand 2,72%.

Overzicht van de indexaties van de afgelopen 5 jaar

2019 2018 2017 2016 2015
CPI prijsindex (Stijging van de prijzen)
(31 oktober betreffende jaar)
2,72% 2,10% 1,33% 0,42% 0,57%
Verhoging pensioenen
(per 1/1 van volgend jaar)
0% 0,90% 0,14% 0% 0%

Opbouwpercentage 2020 blijft 1,738%

Het opbouwpercentage blijft in 2020 hetzelfde als in 2019, namelijk 1,738%.

Deel dit nieuwsbericht

Meer nieuws

  • Het pensioenakkoord is de afspraak die het kabinet, werkgeversorganisaties en de landelijke vakbonden in 2019 hebben gemaakt over de toekomst van ons pensioenstelsel. Toen is afgesproken dat de AOW-leeftijd minder snel stijgt dan eerder afgesproken. De verdere uitwerking van het pensioenakkoord moes... Lees verder

  • Het crisisteam dat is opgericht na de onrust op de financiële markten door de coronacrisis is opgeheven. De situatie is overzichtelijker geworden en de verschillende commissies van het fonds nemen de taken van het crisisteam over. Samen met het Pensioenbureau zorgen de commissies ervoor dat het best... Lees verder