Menu Zoeken

Nieuws

Effect van coronavirus en koersdaling op het fonds en uw pensioen

Het coronavirus zorgt voor onrust en dit heeft een negatieve impact op de financiële markten. Deze negatieve sentimenten zijn versterkt door de forse daling van de olieprijzen. Daarnaast is de rente sinds medio februari 2020 nog verder gedaald. Al deze ontwikkelingen hebben impact op onze financiële positie. De premie die we  voor uw pensioen ontvangen beleggen we namelijk en hoeveel we later moeten uitkeren, wordt berekend aan de hand van de rente.

Geen direct effect op uw pensioen en partnerpensioen

Op dit moment heeft het nieuws over het coronavirus en de koersdaling geen direct effect:

  • op uw pensioenuitkering. Wij blijven uw pensioenuitkering betalen. Pas aan het einde van het jaar beoordeelt het bestuur aan de hand van de financiële positie over een eventuele aanpassing van uw pensioenuitkering.
  • op uw opgebouwde pensioen of het recht op partner- en wezenpensioen. Pas als de dekkingsgraad te lang te laag is, dan zijn eventueel maatregelen nodig. Denk hierbij aan het niet meegroeien van uw pensioen met de stijging van de lonen. Of – in het uiterste geval – een verlaging van de pensioenen.

Pensioenfonds houdt de ontwikkelingen scherp in de gaten

Het pensioenfonds houdt de ontwikkelingen op korte termijn natuurlijk scherp in de gaten. Zodra er tekenen zijn van een sterkere negatieve impact op de economische ontwikkeling, dan kan het pensioenfonds hier, indien gewenst, snel op reageren.

Deel dit nieuwsbericht

Meer nieuws

  • Wil je meedenken en meebeslissen met TPN? Jezelf ontwikkelen op gebied van managementvaardigheden, analytisch vermogen en besturen? Dan kan! We zijn namelijk hard op zoek naar bestuurders en leden voor het Verantwoordingsorgaan. Als bestuurslid bepaal je mede de koers van het fonds Als bestuurslid v... Lees verder

  • In welke vorm kan het Total Pensioenfonds Nederland het beste de toekomst tegemoet gaan? Op eigen benen, overstappen naar een bedrijfstakpensioenfonds, of nog een andere oplossing? Jaap Schepen, voorzitter van het pensioenfonds, geeft een toelichting. ‘Uiteraard staan de pensioenrechten voorop’. Waa... Lees verder