Menu Zoeken

Nieuws

Beleggen doen we met een reden

Zonder beleggingsrendement is uw pensioen onbetaalbaar en is het verhogen van de pensioenen sowieso onmogelijk. Maar beleggen heeft ook risico’s. In dit artikel leggen we uit waarom we beleggen en hoe we omgaan met de risico’s.

De centrale vraag: waarom belegt het pensioenfonds?

Je kunt zeggen dat de betaalde premie de brandstof voor het pensioen is en beleggen de motor. Alleen met de premie kom je er niet. En op een spaarrekening zetten helpt evenmin, zeker nu   de spaarrente heel laag staat. Van elke euro pensioen die TPN uitbetaalt, is een derde afkomstig van premies en twee derde van beleggingen. De premie is onmisbaar, het is de basis, maar vervolgens heb je toch echt beleggingsrendement nodig.

Maar met beleggen kun je ook geld verliezen?

Dat klopt. Daarom doen we gedegen onderzoek om te komen tot een verantwoorde balans tussen risico en rendement. We weten vrij precies hoeveel pensioen we elke maand moeten betalen voor tientallen jaren in de toekomst. We weten ook hoeveel premie er binnenkomt van de werkgevers en de deelnemers. Zo kunnen we berekenen hoeveel rendement we moeten halen om de pensioenen te laten meegroeien met de prijzen. Als het lukt om dat rendement te realiseren dan blijft het pensioen waardevast. We zijn hiervoor ook wel een beetje afhankelijk van de wettelijke regels.

Waarin belegt het pensioenfonds?

We beleggen verantwoord en gespreid. Iets meer dan de helft betreft vastrentende waarden zoals obligaties, deposito’s en leningen. Dat geld lenen we uit aan overheden en bedrijven en we ontvangen daarover rente. Aandelen vormen ongeveer 35% van onze totale beleggingsportefeuille en 10% is onroerend goed. We zorgen ook voor een geografische spreiding, bijvoorbeeld tussen Europa, de Verenigde Staten en Azië. In 2019 hebben we hiermee een rendement van ruim 14% behaald.

 

Deel dit nieuwsbericht

Meer nieuws