Menu Zoeken

Nieuws

AOW-leeftijd na uitwerking pensioenakkoord ook in 2025 op 67

In het pensioenakkoord is afgesproken dat vanaf 1 januari 2020 de AOW-leeftijd stapsgewijs stijgt naar 67 jaar in 2024. Vanaf 2025 is de pensioenleeftijd gekoppeld is aan de levensverwachting. Worden we ouder, dan gaat de AOW-leeftijd omhoog. Voor 2025 heeft de overheid de AOW-leeftijd vastgesteld op 67. Het Centraal Bureau voor Statistiek heeft namelijk ingeschat dat de levensverwachting gelijk blijft. Dit is wel nog afhankelijk van goedkeuring van de eerste kamer.

Deel dit nieuwsbericht

Meer nieuws

  • Vanwege de onrust op de financiĆ«le markten door het coronavirus is het crisisteam van Total Pensioenfonds Nederland(TPN) al een aantal keren, via digitale middelen, bijeen geweest. Het crisisteam bestaat uit 5 bestuursleden en het Hoofd Pensioenbureau. Het crisisteam heeft de afgelopen periode zeer ... Lees verder

  • Het coronavirus zorgt voor onrust en dit heeft een negatieve impact op de financiĆ«le markten. Deze negatieve sentimenten zijn versterkt door de mislukte besprekingen van de OPEC en de forse daling van de olieprijzen daardoor. Daarnaast is de rente sinds medio februari 2020 nog verder gedaald. Al dez... Lees verder