Menu Zoeken

Home

Wanneer moet ik in actie komen?

Nieuws

  • Vorige week hebben alle deelnemers de Pensioenkrant ontvangen. Hierin wordt uitgebreid stil gestaan bij de ontwikkelingen in 2015 zoals het nFTK, het herstelplan en de financiële situatie van het fonds. Lees hier de digitale versie van de Pensioenkrant.... Lees verder

Pensioen 1-2-3

Uw pensioen in 5 minuten.

Lees meer

Financiële situatie

Dekkingsgraad (schatting) ultimo september 2016

98,7%

De dekkingsgraad zegt of het pensioenfonds genoeg geld heeft om alle pensioenen te kunnen betalen.
Financiële situatie
Dekkingsgraden